Rødt-bloggen

Acer er en dritpakke

Acer er dårlig for norsk industri og for Norge. Vi trenger ikke europeiske strømpriser. Vi trenger ikke North Connect. Det vi trenger er sjølråderett og full nasjonal kontroll over energipolitikken.

Foto: Nei til EU.

Jeg må nesten be Stein Lier-Hansen om å slutte å bløffe om Acer. Det er nemlig ikke sånn at bare fordi han skriver noe i avisa, er det sant. Når Lier-Hansen i Norsk Industri skriver at «den kraftforedlende industrien vil være svært dårlig tjent med at Norge trekker seg ut av det europeiske energisamarbeidet, inkludert Acer», er det feil.

Den kraftforedlende industrien står i fare når Acer får mer kontroll over det norske energisystemet. Ved å koble oss enda tettere på EUs frie flyt av strøm, sender vi strømmen ut av landet istedenfor å sikre nok strøm til norsk industri. Våre strømpriser kommer nærmere de dyrere, europeiske strømprisene, helt i tråd med målet for EUs energiunion: «Harmonisering» av strømprisene.

Det betyr dyrere strømpriser for norske husholdninger og norsk industri. Det kan sette tusenvis av arbeidsplasser i Distrikts-Norge i fare.

Når vi blir med i en energiunion der stadig mer av politikken avgjøres overnasjonalt, mister vi nasjonal kontroll.

Gjennom Reguleringsmyndigheten for energi (RME), Acers tilsynsmyndighet i Norge, kan Energiunionen sørge for at Norge må si ja til nye kabler: Hvis kapasiteten i de kablene vi har, og de som er under bygging, ikke er stor nok til å utlikne prisforskjellene mellom Norge og de andre landene, kan vi bli pålagt å bruke inntekter fra eksisterende kabler til å bygge nye.

RME skal sikre at Norge ikke hindrer strømhandel over grensene, som betyr at vi ikke selv kan bestemme om vi skal sende krafta ut av landet, eller bruke den til å gi norsk industri og norske forbrukere stabile og forutsigbare strømpriser. Gjennom RME flyttes makt over styringa av vasskraftressursene våre, arvesølvet, til Acer.

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix.

Acer er en drittpakke. Derfor sier LO nei til Acer. Store deler av fagbevegelsen er mot. Over 100 Ap-ordførere sto bak et opprør mot at Ap skulle si ja til Acer, noe Ap likevel gjorde.

Rødt er tydelige på at Acer er dårlig for norsk industri og for Norge. Vi trenger ikke europeiske strømpriser. Vi trenger ikke North Connect, som er en eksportkabel for norsk strøm.

Vi trenger forutsigbarhet for den kraftforedlende industrien. Vi trenger muligheten til å regulere norske strømpriser, hvis de blir så høye at folk må velge mellom mat på bordet og varme i huset, sånn som vi så i januar i år og vinteren 2019. Vi trenger nasjonal sjølråderett.

Vi trenger ikke Acer, som vil gi oss økte strømpriser og mindre kontroll over norsk kraftproduksjon og strømmarked. Derfor har Rødt, sammen med Sp, krevd at regjeringen skal legge Acer på is, til domstolen har vurdert om det var riktig at Stortinget med simpelt flertall kunne vedta å avgi norsk sjølråderett til Acer.

Publisert på dagbladet.no tirsdag 20. april 2021.