Bjørnar Moxnes om statsbudsjettet: – Siv Jensen er forskjellsdronning

– Dette er nok et budsjett som øker forskjellene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om regjeringas forslag til statsbudsjett som ble presentert mandag morgen.

ØKER FORSKJELLENE: Finansminister Siv Jensen (FrP). Foto: Foto: Stortinget/CC.

– Regjeringa ser ut til å tenke mer på at de sliter med dårlige målinger enn på de som sliter i samfunnet. De på arbeidsavklaringspenger får nye kutt, og veksten i kommuneøkonomien på 1,3 milliarder nulles ut i et såkalt effektiviseringskrav til kommunene med samme prislapp. Statsbudsjettet øker forskjellene, både etter lommebok og postnummer.

– Finansminister Siv Jensen har blitt kalt «bompengedronning», men bør fra nå av gå under navnet «forskjellsdronningen». Regjeringa har satt milliardærrekord, og dette budsjettet viser hvorfor. Blant annet får mange av de med dyrest bolig redusert eiendomsskatt.

– Selv om det ikke er like store nye skattekutt til de på toppen i år, fortsetter regjeringa å ta fra dem nederst ved bordet. Og siden regjeringa tiltrådte har de økt skattegavene til sine rike sponsorer og nå er vi oppe i rundt 15 milliarder årlig i skattekutt bare på formue, arv og på selskaper som går med overskudd.

– Aldri før har det blitt så mange nye milliardærer under en regjering her til lands. Antallet har økt fra 200 til 341. Dette statsbudsjettet har fortsatt deres navn på gavelappen. Det er barnehagebaronene som tjener seg rike på skattepenger bevilget til velferd og hotellhøvdingene som slipper unna utgifter til lokale lønnsoppgjør og pensjon fra første krone.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

– Vi kunne prioritert offensive velferdsreformer for folk flest, for eksempel å gjøre tannhelse billigere og på sikt gratis. Istedenfor serverer regjeringa svidd valgflesk. Erna Solberg har brukt opp handlingsrommet på budsjettlekkasjer og bompengeforlik. De bruker nye penger på å betale gamle regninger.

Bjørnar Moxnes reagerer på at skattekutt er regjeringas svar også i miljøpolitikken.

– Når regjeringa bruker inntekter fra den økte CO2-avgiften på nye skattekutt for næringslivet er det urettferdig miljøpolitikk og passiv næringspolitikk. Disse midlene bør gå til å legge om til miljøvennlig drift og produksjon. Og pengene som sendes i retur til oljebransjen bør heller øremerkes nye arbeidsplasser i industrien, så vi hindrer arbeidsledighet når oljesektoren trapper ned.

Moxnes mener budsjettet er usosialt, på tross av at KrF har fått gjennomslag for en økning i barnetrygd for de mellom ett og seks år.

– Det er bra barnetrygda ikke lenger står på stedet hvil, så familier med dårlig råd slipper å være en evig salderingspost. Men «Ropstad-tillegget» kan du få billig av meg. Økninga gjelder bare for en av tre barnekull. Fortsatt får titusenvis av familier med sosialhjelp barnetrygden helt eller delvis kutta.

Les også: Alt om statsbudsjettet

Les mer om hva Rødt mener