Wisting må stoppes!

Høyres Ove Trellevik er i BT 08.11 ute og grønnmaler et av tidenes dårligste og mest klimafiendtlige investeringsobjekt; Wistingfeltet.

Han påstår at norsk oljeproduksjon vil sparer verden for om lag ti kilo CO2-utslipp pr. fat produsert. For det første har ikke Norge de laveste utslippene i produksjonen, Midtøsten er f.eks. bedre i klassen enn oss. Samtidig er det ikke slik at noen andre vil utvinne og produsere den mengde olje vi lar ligge. Forskning viser at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon, faller de globale utslippene med ca. en million tonn CO2. Å satse på Wisting vil altså gjøre det stikk motsatte av det Trellevik prøver å overbevise oss om.

Videre vet vi at de største utslippene ikke kommer ved produksjon. Bare 2% av utslippene kommer fra produksjon, de resterende 98 % kommer etter at Norge har solgt oljen og den blir brukt og forbrent. Det hjelper altså ikke å bare satse på utslippskutt i selve petroleumssektoren, det er forbruket vi må gjøre noe med. For å klare det, er verden helt avhengige av at vi satser på de fornybare prosjektene og sikrer ny, fornybar energi, heller enn å forlenge oljealderen.

Og så har vi det paradoksale; Wistingfeltet vil etter Equinor sine egne, opprinnelige prognoser ikke stå klar til produksjon før i 2028. Det er to år før Norge skal ha klart å kutte minst 55% av sine utslipp. Feltet er også planlagt til å produsere i minst 30 år, og da bikker vi det magiske året for 2050 som er da både Norge og verden ellers skal være mer eller mindre nullutslipssamfunn. Det blir vi ikke om vi fortsetter oljealderen.

Elektrifisering av Wisting og resten av sokkelen er ikke løsningen om vi skal hindre de verste konsekvensene av klimaendringene. Som vi nå vet, så er det ikke produksjonen – men forbrenning ved bruk – som står for størstedelen av utslippene. Hvis Wisting realiseres, vil produksjonen være et energisluk. Feltet ligger nordlig, kaldt og værhardt til. Det betyr ikke bare at en ulykke kan bli katastrofal, det betyr også at produksjonen vil kreve enorme mengder energi. Oljen befinner seg nemlig langt oppe, som betyr at den er relativt kald. Det krever at oljen varmes opp for å hindre tilstoppelse i rør. Istedenfor å tviholde på et prosjekt som ikke er forenelig med klimakampen, bør vi altså bruke den dyrebare, grønne elektrisiteten vår på andre, grønne og fremtidsrettede industriprosjekter.

Hvis Wistingfeltet blir åpnet, legger det sterke føringer for å åpne en helt ny oljeregion, noe som vil bety mange, mange tiår med ny produksjon. Det er ikke forenelig med å nå hverken Norges eller verdens klimamål. For i motsetning til Trellevik, så er vi mange som mener at det er uholdbart å styre etter en politikk som vil føre til minst 2,5 graders oppvarming. Det har ikke vi, våre barn eller barnebarn råd til å risikere. La oss derfor håpe at dagens meldinger om utsettelse av investeringsbeslutningen er starten på slutten for Wisting!

Mailiss Solheim-Åkerblom, gruppeleder for Rødt Bergen og leder for Rødts nasjonale miljø- og næringspolitiske utvalg

Foto: Ihne Pedersen