Vi må utrede, men også handle

I et sponset innlegg på Facebook fra tenketanken Initiativ Vest, tas det til orde for en ny maktutredning i Norge.

Vi i Rødt hilser forslaget velkommen; det er faktisk noe vi selv tok til orde for i 2017 (se oppslag i Finansavisen, 27. august 2017).

Formålet må være, som i de tidligere utredningene fra 1983 og 2003, å undersøke de faktiske maktforhold i landet.

Det har selvsagt skjedd mye siden den gangen. Initiativ Vest skriver at globalisering, innvandring, nye medier, økt ulikhet og sentralisering har påvirket hvem som har makt. De nevner også «ekspertifisering» av politikken og PR-byråenes makt. Men 2003-utredningen fremhevet alt tendensene. Sluttrapporten påpekte at mange norske statsbedrifter var blitt privatisert, at nye styringsmetoder underminerte medbestemmelse. De beskrev et forskjells-Norge der økonomisk makt ble konsentrert på færre hender. Det ble også ropt varsku om at makt var blitt flyttet ut av landet til internasjonale finansinstitusjoner og storselskaper, samt avtaler som EØS. Domstolene tolker avtalene og har fått en politisk rolle. Utredningen sa at medlemsorganisasjoner, som de politiske partiene, hadde mistet makt siden 1983. At en har “elitesirkulasjon”, hvor de samme folkene går igjen, selv i partiet som kaller seg Arbeiderpartiet. Hvorfor bry seg om å bli med i et parti eller stemme hvis den reelle makten ligger hos folk som ikke står på valg? Og alt i 2003 ble det påpekt at makt var flyttet til lobbyorganisasjoner og informasjonsbyråer, noe vel også Initiativ Vest er et eksempel på?

Maktutredningen av 2003 beskrev et forskjells-Norge der økonomisk makt ble konsentrert på færre hender.


Vi trenger absolutt en ny maktutredning! Men det hjelper lite å utrede mer hvis vi ikke også tar konsekvensene av den forrige utredningen, som egentlig er et varsku om hvordan høyrepolitikken og markedsrettingen truer helt sentrale deler av folkestyret. Dessverre er det lite som tyder på at det politiske Norge har tatt til seg konklusjonene. Vi vet f.eks. at ujevn fordeling fører til ujevn fordeling av makt, men selv Arbeiderpartiet vil nå skjerme de rike for mer selskapsskatt. Partiene som har makt i dag vil ikke engang benytte seg av handlingsrommet i EØS-avtalen. Det ville vært lettere å løse miljøproblemene hvis ikke de folkevalgte hadde gitt fra seg så mange styringsredskaper til private selskaper, der beslutningene tas i lukkede styrerom. Der er målet økte inntekter, ikke naturen og samfunnets behov. Vi må ta tilbake demokratiet, og utvide det, og vi vet alt mye om hva som må gjøres.

Vi støtter gjerne riktige initiativer fra Vest og en ny maktutredning, men det trengs også politisk handling og en ny kurs for Norge.

Odd Arild Viste
Bystyrerepresentant for Rødt i Bergen