Vekk med bompengene!

Dette innlegget stod også på trykk i Bergens tidende 1. desember 2016. Innlegget er skrevet av styremedlem Thorleif Berthelsen.

Rødt Bergen reagerer kraftig på at byrådet og resten av styringsgruppen for Bymiljøpakken kan komme til å fordoble mengden bompengeinntjening fra dagens 690 millioner til 1,4 milliarder.

Det skal gjøres blant annet ved flere nye bompengepunkter i Bergen nord og vest. Hensikten er blant annet videre utbygging av bybanen. Vi forstår at lokale politikere er presset av staten for å finne midler for å få banen til Fyllingsdalen og Åsane. Det FrP-styrte Samferdselsdepartementet, som ikke ønsker mer bybane, skyver utgiftene over på bilistene i Bergen.

Partiet som er en hardnakket motstander av bompenger er det, som vi har opplevd flere ganger, bare i sin egen propaganda. Det er bra at Terje Søviknes i Os vil ha mest mulig statlig finansiering, men han er dobbeltmoralsk når han ikke kritiserer sitt eget parti. Stoltenberg og de rødgrønne ga bare småpenger til bybanen, men de blåblås selvpålagt maksimumsbidrag på 50 % er også altfor lite. I dag er derfor bybanen kraftig forgjeldet.

Rødt er prinsipielt imot bompenger og ser på det som en usosial avgift, som heller ikke bidrar til redusert biltrafikk (i motsetning til hva køprisen har gjort). Nå må alle bergensere rette skytset mot Solvik-Olsen og regjeringen og kreve 100 prosent finansiering. Staten bygger og drifter bane gjennom NSB og Jernbaneverket på Østlandet - nå er det hordalendingene sin tur!