Uttalelse om krigen i Ukraina

Årsmøtet i Rødt Bergen har vedtatt en resolusjon mot Russlands imperialistiske angrepskrig mot Ukraina, og til støtte for det ukrainske folk som lider under krigshandlingene.

UTTALELSE OM KRIGEN I UKRAINA


Rødt Bergens årsmøte fordømmer Vladimir Putins brutale invasjon av Ukraina. Som det eneste stortingspartiet i Norge som konsekvent sier nei til angrepskrig, mobiliserer Rødt bredt mot krigen og i solidaritet med alle dens ofre.

Det viktigste Norge nå kan gjøre, er å bruke alle tilgjengelige internasjonale kanaler inkl. FNs sikkerhetsråd for å presse fram en avslutning på krigshandlingene og at Russland trekker sine styrker ut av Ukraina, jf. også FN-paktens artikkel 2 punkt 4: "Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet".

Vi støtter innføringen av harde, målrettede økonomiske sanksjoner mot Russland. Sanksjoner som vil ramme landets politiske og økonomiske elite.

Norge må gå i spissen for en samlet innsats for å utvikle pan-europeiske sikkerhetsordninger som ivaretar sikkerhetsbehovene til alle stater i Europa, i samsvar med FN-paktens artikkel 1 punkt 1 og 2, nemlig "... å sørge for at internasjonale tvister eller situasjoner som leder til fredsbrudd, blir ordnet eller bilagt med fredelige midler i samsvar med rettferdighetens og folkerettens prinsipper", og "… å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner grunnlagt på respekt for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett og å treffe andre tiltak som er egnet til å styrke verdensfreden".

Det er viktig å peke på at det er økende motstand i Russland mot Putins krigføring. Modige russere viser på ulike måter sin motstand mot krigen. Deres mot gir oss håp. Veien framover er Ikke krig, ikke våpen, men aktivt diplomati for varig fredsbygging.

Årsmøtet Rødt Bergen