Bystyrerepresentantene er umyndiggjort

Her er Rødt Bergen sin første kommentar til byrådets forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Vi er også i år henvist til en fullstendig foreldet framlegging av byrådets budsjettforslag, der bystyrerepresentantene er helt umyndiggjort og ute av stand til å kunne kommentere budsjettforslaget etter framleggingen.

Bystyrerepresentantene er helt henvist til å lytte til finansbyrådens framlegging, med en hel haug med tall. I vår tid er det helt elementært at et foredrag med mange tall støttes av at tall og figurer vises på en skjerm. Før var det fast praksis i bystyret. Nå er det ingen bruk av bystyrets gode muligheter for å vise illustrasjoner på skjerm, og bystyrerepresentantene er henvist til byrådens flom av ord og tall.

Bystyrerepresentantene er henvist til å rote rundt i en rekke usammenhengende lenker for ulike tjenesteområder, framlagt på de vanlige kommunale nettsidene et stykke ut i bystyremøtet. Etter presentasjonen var da også mange av bystyrerepresentantene oppgitt over at de ikke hadde mulighet til selvstendig vurdering av budsjettforslaget.

Vi er mange, mange år tilbake i tid.