Uholdbart fra Bergen kommune!

Tidligere denne uken fikk vi høre om sikkerhetssvikten i Bergen kommune sitt datanettverk der foreldre med besøksforbud ble gitt tilgang til opplysninger om barn på hemmelig adresse. Her kan du lese noen av gruppeleder Sofie Marhaug sine betraktninger om saken.

Foto: Sølve Rydland

At svært sensitiv informasjon om barn har kommer på avveie er veldig alvorlig, og for barna det gjelder kan dette i verste fall være farlig.

Håndteringen er særlig urovekkende fordi det er andre gang på få år at Bergen kommune slurver med barns sikkerhet. I fjor avslørte en elev at opplysninger om elever og ansatte var tilgjengelige, og han varslet om problemet. Den gang reagerte kommunen med å anmelde den 12 år gutten (eller «forholdene», som i realiteten ledet til at eleven altså ble involvert i en politisak). Vi har hatt oppvask, politisk høring i vår, og kommunen har beklaget hendelsen – fra øverste politiske hold. Byrådsleder gikk til slutt ut og sa unnskyld til gutten, noe som også bare skulle mangle! Dessuten fikk Bergen bot av Datatilsynet.

Når det oppdages et lignende hull i samme fagavdelings systemer, som kan ha enda mer alvorlige konsekvenser for barna, så er dette et politisk ansvar! Til tross for at vi lever i en verden der teknologien endrer seg raskt, er dette ingen unnskyldning for å være slepphendt, men en grunn til å være enda mer påpasselig. Særlig med tanke på Bergen kommunes rulleblad innen dette feltet! Det trodde jeg da også at det var og er bred, tverrpolitisk enighet om.

Det er riktig som Kihl i BT skriver, at dette er byrådens ansvar. Med byrådsmodellen Bergen har valgt, fungerer systemet nemlig slik. Hun skulle gått ut og sagt unnskyld, tatt ansvar og orientert de folkevalgte (jeg har sendt en henvendelse til byråden og bedt om å få det siste). Nå tar fagdirketøren ansvar. Greit nok, men ikke godt nok.

Det er til sist helt riktig at det har vært flere skifter av byråd for barnehage, skole og idrett det siste året, og at det sånn sett er vanskelig å plassere ansvar og snakke om tillit eller mistillit i denne sammenhengen. I grunnen er jeg litt lei av hvordan byrådsposisjonene har blitt behandlet som et kortspill – eller en kabal – de siste to årene, for at politikerne skulle kunne posisjonere seg før valget.

Dette spillet har ledet til ansvarsfraskrivelse før: I den forrige sikkerhetshullsaken, ble viktige avgjørelser tatt i overgangen mellom to byråder. (Avviksmeldingen som orienterte om forholdene ble sendt fra kommunen til Datatilsynet 15. august 2018. 16. august 2018 fikk Bergen ny byråd for barnehage, skole og idrett.) Da ble det vanskeligere, for ikke å si meningsløst, å ansvarliggjøre noen av byrådene.

Så kan vi godt skrote byrådsmodellen for min og Rødts del, men inntil videre må posisjonspartiene leve bedre opp til modellen de selv ivrer for. Og viktigst av alt: Bergen kommune må prioritere barns sikkerhet. Det har blitt gitt tydelige politiske signaler om dette fra bystyresiden – senest under høringen i vår.