To veier etter pandemien

Et virus så lite at vi ikke kan se det, utfordrer en verdensorden som inntil nylig kunne synes naturgitt. Dødstallene har passert to millioner mennesker, trolig finnes store mørketall, og vi ser voldsomme økonomiske og sosiale virkninger. Verdensøkonomien, fortsatt preget av finanskrisen i 2008, har fått sin største nedtur på mange tiår.

Pandemien endrer på inngrodde vaner, som f.eks. turisme i de rike landene. Den synliggjør problemer med høyrepolitikk og den grenseløse kapitalismen. Økt nød og arbeidsledighet kan gi autoritære krefter vind i seilene, men bidrar også til nye opprør.  

Her hjemme har krisen vært langt mindre dramatisk enn i land uten velferdsstater, som Brasil eller USA.

Men også for mange i Norge snur pandemien hverdagen på hodet. Ikke fordi noen må ha mer hjemmekontor, selv om det også kan by på utfordringer. Noen dør av viruset, eller er pårørende. Mange er permitterte og frykter å miste jobben. Mange sliter med ensomhet. Noen har opplevd store utfordringer på jobb, som å arbeide under stadig frykt for å bli smittet og/eller å få et krevende ansvar for smittevern.

Krisen har dessuten gjort Forskjells-Norge tydeligere! Rikfolk som Rema-Reitan som har økt sin formue med over 2 milliarder kroner det siste året. Stein Erik Hagen som eier Orkla har økt sin formue med 5 milliarder kroner. Eiendomsbaronene stiger på lista over landets rikeste.

Krisen har gjort Forskjells-Norge tydeligere!

Blant vanlige folk sliter mange permitterte med å betale husleien og andre utgifter, og butikkansatte som holder hjulene i gang i samfunnet var lønnstaperne i fjor og har fått lite annet enn applaus i år. Tenk hvor lite f.eks. renholdere og butikkansatte tjener, selv om de holder samfunnet i gang. Det er i hovedsak folk med lavere lønn og mindre utdanning enn snittet som har blitt permittert. Så har en vikarer og frilansere som opplever oppdragstørke, og mange studenter som er avhengige av deltidsjobber, men som har mistet denne inntekten og ikke har rett på dagpenger.

De permitterte har gått ned minst 20 % i inntekt og står uten jobb. Dette er jo ikke deres egen skyld, men et resultat av pandemien og av at staten har innført restriksjoner for å begrense smitten. Regjeringens kuttpolitikk gjennom flere år, har gjort at situasjonen blir vanskeligere for mange enn den hadde trengt å være. Permitterte har mistet opptjening av feriepenger til neste år, siden regjeringen i 2015 kuttet opptjening av feriepenger for folk på dagpenger. Mange foreldre vil tvinges til å ta ut ferie de ikke har råd til, for å passe barn mens skoler og barnehager er stengt.

Regjeringen viste igjen under behandlingen av statsbudsjett 2021 hvordan de favoriserer sine rike onkler og nedprioriterer vanlige folk. De foreslo nye kutt i formueskatten, og økte egenandeler for syke.

Krisen har synliggjort hvordan skiftende regjeringer har bygget ned beredskapen. I alle kriser trengs internasjonalt samarbeid, noe vi i Rødt er for. Men i år har vi fått en påminnelse om at landet vårt har blitt sårbart som følge av en naiv tro på global frihandel, hvor en har bygd ned beredskapslagre for smittevernsutstyr, medisiner og korn. Norge har også gjort seg avhengig av å importere underbetalt arbeidskraft for å produsere det vi trenger. Det vi trenger er å styrke beredskapen gjennom å bli mer selvforsynt, bygge opp solide lagre av medisiner og munnbind, og regulere arbeidskraftimporten så vi får norske lønns- og arbeidsvilkår.

Krisen har synliggjort hvordan skiftende regjeringer har bygget ned beredskapen.

Vi i Rødt har laget et korona-program hvor vi foreslår helt andre tiltak. For eksempel vil vi ha nasjonale lager av smittevernutstyr som holder til 50 uker, og lager for medisiner og korn; økt dagpengenivå og feriepenger for alle arbeidsledige; og 10.000 nye stillinger innen samfunnskritiske funksjoner som kommunehelsetjeneste, sykehus, barnevern, barnehage og skole. Vi vil ha en ny og rettferdig skattepolitikk. Og heller enn å vente på en kræsjlanding når oljealderen tar slutt, vil vi bruke oljefondet, selskaper som Equinor og den enorme kompetansen blant de ansatte i oljeindustrien til en svær, grønn industrireising og til å skape ny infrastruktur. Vi kan bygge Norge på nytt: Mye grønnere og mye mer rettferdig!


Sofie Marhaug, gruppeleder for Rødt i bystyret

Mailiss Solheim, leder for Rødt Bergen

Roy Henrik Eriksen, leder for Rødt Bergen Nord

Stian Stavland, leder Rødt Bergen Sentrum

Ivar Jørdre, leder Rødt Bergen Vest

Johan Lavik, leder Rødt Bergen Sør

Åsmund Røyrvik, leder Rødt Møhlenpris

Henrik Madsen, leder Rødt Bergen studentlag