Stopp velferdsprofitørene

Rødt Bergen er negativ til at Bergen kommune før jul avsluttet tilsynet med de kommersielle Kidsa-barnehagene. Dette innlegget stod også på trykk i BA 23. januar 2017.

Riktignok ber kommunen ledelsen om å skille mellom overskudd fra eiendomssalg og den ordinære driften av barnehagene, men ellers er de kommersielle aktørene frikjent for juks. Vi godtar ikke uten videre denne konklusjonen.

Kidsa ble i 2015 kjøpt opp av Norlandia-konsernet, som blant annet er kjent for å drive sykehjem. Tilsynet med Kidsa-barnehagene startet blant annet på grunn av unormalt høye leieutgifter i regnskapet.

I boken Velferdsprofitørene av Linn Herning blir internprising beskrevet som en hyppig brukt metode velferdskonsern benytter for å unngå beskatning og for å ta ut profitt. Slik flytter man penger ut av barnehagene. Hos Kidsa måtte driftsselskapet betale husleie til eiendomsselskapet i samme selskap! Dette lukter muffens. Vi skal ikke forhåndsdømme, men det er likevel trist at kommunen avslutter tilsynet. Rødt tror manglende ressurser kan være en av årsakene til dette. Til sammenligning måtte Utdanningsdirektoratet bruke fem årsverk for å granske Akademiets seks skoler.

Etter sterkt press fra de Private Barnehagers Landsforbund (PBL) godtok den rødgrønne regjeringen at de kommersielle barnehagene skulle likebehandles og dermed få like mye tilskudd som de kommunale barnehagene, uavhengig av kostnader. Siden de kommersielle beviselig bruker mindre på lønn og pensjon, og at de er fritatt kommunenes bemanningsnorm, gjenstår en pott de kommersielle kan bruke som de vil. Når foreldre i Kidsas barnehager har klaget over manglende investeringer, brukes offentlige midler kanskje på andre ting enn barnehagene... ?

Når vi vet at de største eierne av Norlandia-konsernet, Roger og Kristian Adolfsen, i 2013 var oppført med 108 millioner kroner hver i formue, bør det ringe en bjelle. En stor del kommer sannsynligvis fra offentlig støtte. Rødt mener ingen skal ha privat fortjeneste av å drive offentlig velferd. Dessverre er lovverket i dag så fordelaktig for kommersielle aktører, og ressursene for å etterforske disse er så små, at velferdsprofitørene kan fortsette å ha sugerør ned i statskassen. Rødt Bergen vil følge opp Norlandias barnehager og kjempe for endringer av lovverket når vi kommer inn på Stortinget.

Vil du ta et oppgjør med velferdskonsernene bør du med andre ord stemme Rødt ved valget i høst!