Stans diskrimineringen av BPA-brukere

På dagens bystyremøte i Bergen skal vi diskutere og gjøre vedtak om innbyggerforslaget som krever at funksjonsnedsettelse ikke skal frata noen muligheten til utvekslingsopphold i utlandet i sitt studieforløp.

Rødt støtter dette innbyggerinitiativet. Vi mener dessuten at bystyret bør kunne stemme over selve forslaget fra innbyggerinitiativet, at det er dette som prinsipielt sett skal ligge til grunn for bystyrets behandling. Derfor fremmer vi det vi oppfatter som initiativets tekstforslag.

Vi har fulgt saken til Karina Harkestad, og andre lignende saker, de siste årene. Vi ser at det går an å fortape seg i spørsmål om ansvarsfordeling og mindre formaliteter. Men vi mener at 5-ukersregelen som Bergen kommune praktiserer -- en regel som i praksis forbyr mennesker med funksjonsnedsettelse å oppholde seg utenfor kommunens grenser i mer enn 5 uker om gangen -- er en urettferdig praksis. Den skrider mot Lov mot diskriminering, paragraf 54B om at «Direkte og indirekte forskjellsbehandling pga. [...] funksjonshemming [...] er forbudt.»

Karina og andre med behov for BPA diskrimineres når de ikke får de samme mulighetene som alle andre i arbeidslivet og i studietiden.

Flere fagfolk har også uttalt seg kritisk til Bergens praksis i media det siste året.

Rødt fremmer derfor forslag om Bergen kommune endrer sin praksis slik at det blir mulig for BPA-brukere kan å få dispensasjon fra 5-ukers regelen, f.eks. for å kunne dra på utvekslingsopphold på linje med andre studenter. Rødt håper at flere partier er enige med oss, og dessuten at det i den kommende bystyreperioden vil arbeides videre med problemstillingen som innbyggerinitiativet reiser. 

Les hele saken som er oppe i bystyret her.

Oppdatering om vedtak
Dessverre ville ikke Bystyret endre sitt regelverk for å gjøre det enklere for funksjonshemmede å studere i utlandet, og Rødt sitt forslag ble altså stemt ned. Les mer om saken og vedtaket på Bergen kommune sine websider.