Politikere kan ikke tviholde på egne privilegier

Det følgende innlegget stod på trykk i Bergens tidende 5.12.2019.

Jeg er ikke redd for venstrepopulistisk retorikk de gangene virkeligheten fremstår som en elitistisk parodi. Som når både SV og Høyre klager sin nød i BT over at de må gå over til må gå over til aktivitetsbaserte arbeidsplasser, også kjent som åpent kontorlandskap, med «free seating» og «clean desk».

Kjært barn har mange navn! I alle fall når konseptet er upopulært og behovet for å helle gammel vin på nye flasker melder seg.

Rødt har hele tiden vært motstander av at rådhuset skal organiseres som en aktivitetsbasert arbeidsplass. Når dette prinsippet likevel blir innført, bør det selvsagt gjelde for alle.

Da kan ikke de samme partiene som stemte for aktivitetsbaserte arbeidsplasser for kommunalt ansatte, reservere seg mot det samme vedtaket. Denne mangelen på selvinnsikt er en oppskrift på politikerforakt.

Derfor fremmet Rødt et tilleggsforslag i bystyret da vi i 2018 behandlet saken om innvending og utvendig rehabilitering av Bergen rådhus, om at vedtaket også måtte gjelde for politikere og partiansatte. Dette (noe sarkastiske) tilleggsforslaget fikk kun Rødt og MDGs stemmer.

Denne mangelen på selvinnsikt er en oppskrift på politikerforakt.

Noen vil argumentere for at politikernes oppgaver er av en art som gjør det vanskelig med «öppna (kontor) landskap». Det er jeg enig i, men det samme kan sies om oppgavene til andre kommunalt ansatte.

Kommunens ansatte skal bruke tiden sin på å gjøre en effektiv jobb, der de kan konsentrere seg om å gjøre en innsats for Bergens innbyggere – ikke på å frakte kontoret sitt rundt i trillekoffert på jakt etter plass å jobbe på.

De kommunalt ansatte protesterte i sin tid uten å bli hørt.

Rødt fastholder sin motstand mot at kommunalt ansatte skal bli nomader uten fast arbeidsplass.

Fremfor å tviholde på egne privilegier, er tiden kommet for å snu: Omgjør det opprinnelige vedtaket om at rådhuset skal organiseres som en aktivitetsbasert arbeidsplass!