Interpellasjon vedrørende skjenkebevilling og minstelønn.

På bystyremøtet 19. juni legger Sofie Marhaug frem følgende interpellasjon på vegne av Rødt.

Foto: Sølve Rydland

Kommunen gir skjenkebevilling og har slik mulighet til å regulere utelivsmarkedet. I utelivsbransjen er det nå en vedtatt minstelønn på 161,87 kroner i timen. Likevel er det mange steder som ikke gir minstelønn til sine ansatte.

I Bergen har vi dessuten hatt særlige utfordringer knyttet til lønnsvilkår i forbindelse med uteservering under arrangementet Fotballfeber i 2016 og 2018. Første gang (i 2016) ble det avdekket at arrangørene betalte så lite som 40 kroner timen, og omgikk regelverket ved å definere arbeidet som «dugnad».

I Stavanger og Tromsø er det foreslått at utesteder må dokumentere at de gir minstelønn for å få skjenkebevilling, og i Trondheim har et enstemmig bystyre vedtatt at en slik dokumentasjon må foreligge for å få skjenkebevilling.

Spørsmål til byråden:

Stiller byråden seg positiv til å gjennomføre et slikt forslag her, og i tillegg se på mulighetene for å stille tilsvarende krav til aktører som innvilges ambulerende skjenkebevilling?

Forslag til vedtak:
Bystyret vil ved rulleringen av skjenkereglementet i 2020 innføre krav om dokumentasjon på at alle ansatte i utelivsbransjen minimum skal motta allmenngjort minstelønn, og at utesteder må dokumentere at arbeidsmiljøloven og andre regelverk overholdes for å få skjenkeløyve