Rødt vil sikre reell medbestemmelse og livsutfoldelse for alle innbyggerne i kommunen vår

Vår 6. kandidat Henrik Madsen deltok mandag 26.august på valgmøte hos NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede. Her kan du lese åpningsinnlegget hans.

Rødt Bergen sin 6. kandidat Henrik Madsen. Foto: Erica Restoften

"Hei, mitt navn er Henrik Madsen, og jeg er 6. kandidat for Rødt Bergen. Til daglig så jobber jeg i ULOBA som BPA, og sitter som leder av Rødt Studentlag i Bergen. I studentlaget så er tiltak mot diskriminering og for universell utforming noe av det vihar jobber mest med. Det henger tett sammen med at vi er flere i styret som trenger spesialtilpasning i det daglige, som jobber med BPA og har verv i NHFU.

Mennesker som ikke fungerer innenfor de grenser man blir tilbudt i Norge i dag, blir ofte behandlet som et problem som må løses. Rødt mener at alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv, og må gis muligheter ut fra sine forutsetninger. Vi må se på muligheter og ressurser framfor begrensninger, og hvordan vi som samfunn kan sikre at alle får utfylt hele sitt potensiale.

Dette kan vi i fellesskap ordne, gjennom å øke tilgangen til støttekontakter og BPA, styrke den universelle utformingen og opprette flere VTA-plasser. Dette er ting som er helt nødvendig for å sikre reell medbestemmelse og livsutfoldelse for alle innbyggerne i kommunen vår.

Når det bygges boliger, nedprioriteres mennesker med funksjons- og utviklingshemninger. Brukerorganisasjoner må involveres tidlig i planleggingen av nye bygg, og kommunene må minst bygge 130 nye boliger for mennesker med utviklingshemninger i løpet av de neste fem årene.

Dessverre blir mennesker med utviklingsnedsettelser ofte behandlet som en stor grå masse, uten individuelle trekk eller behov. Mennesker med utviklingshemninger får ikke de samme mulighetene til utdannelse, ferie, eller egen bolig. Dette er diskriminering, og bryter med likhetsprinsippet.Gjennom at de man ofte svikter i å se de som enkeltindivider, blir de stadig vekk de første som rammes av sparekniven.

Ingen skal ikke diskrimineres bort fra samfunnsdeltagelse. Rødt vil gjøre slutt på diskrimineringen gjennom å styrke kravene til universell utforming, sikre billige ferietilbud, prioritere paraidrett og kutte ut femukersregelen i BPA.

Takk for meg."