Rødt vender ikke ryggen til sykepleierne

Rødt Bergen reagerer kraftig på at tariffoppgjøret i Kreftforeningen endte med streik blant sykepleierne, og vi støtter ubetinget streiken.

Sykepleierne er viktig for kreftrammedes behandling og livskvalitet. Dere stiller opp døgnet rundt på sykehusene med sine varme hender og kunnskap. Og dere gjør en uvurderlig innsats i Kreftforeningen. Derfor tar det seg dårlig ut at interesseorganisasjonen til kreftrammede, deres pårørende og venner, nå skal være i konflikt med dem de ellers er så avhengig av og setter så høyt. 

Rødt Bergen frykter at Kreftforeningen sitt omdømme får en stygg ripe i lakken, både blant helsepersonell og i offentligheten. 

Vi ser nå konsekvensen av at Kreftforeningen i fjor meldte overgang fra Virke til NHO; nemlig press på lønns- og arbeidsvilkår. Det er skammelig at Kreftforeningen vil spare penger ved å lønne sykepleierne på Kreftlinjen som rådgivere istedet for sykepleiere, åpenbart etter press fra sin nye arbeidsgiverorganisasjon! 

Hvor mange sykepleiere vil nå søke seg over til sykehus eller sykehjem for ansettelse i henhold til sin utdanning? 

Rødt Bergen ser ingen grunn til at sykepleiernes ønske om fortsatt sentral lønnsfastsettelse og andre krav ikke skal kunne etterkommes. Kreftforeningen er en ideell medlemsorganisasjon og må spille på lag med våre fagfolk.