Rødt stiller krav til lokal krisepakke

Det er helt nødvendig å komme med lokale tiltak for å møte de økonomiske og sosiale konsekvensene av koronakrisen. I de neste ukene skal bystyret behandle byrådets forslag til lokal krisepakke. Rødt stiller støtter flere av tiltakene som legges frem, men stiller samtidig krav til at pakken skal få en mer sosial og rettferdig profil.

Byrådets forslag til lokal krisepakke kan du lese her. Rødt støtter flere av tiltakene som legges frem her – så som å ta inn flere lærlinger, å opprette sommerjobbstillinger for unge voksne og at Bergen kommune ikke skal ta utbytte fra selskaper der kommunen er eier.

Samtidig vil Rødt kreve at pakken får en enda tydeligere sosial og rettferdig profil. Vi vil kreve:

 • At den kommunale husleien stanses umiddelbart for vanlige leietakere og for næringsdrivende som sliter – på sikt må leien senkes. Det holder ikke med betalingsutsettelse («henstand») når inntektene uansett forsvinner i mange måneder fremover.
 • At kommunen bruker sin kommunale forkjøpsrett til å kjøpe opp eiendommer som eventuelt legges ut for salg som følge av krisen.
 • Gratis helsehjelp for papirløse flyktninger (kommunen tar regningen for å dekke offentlig helsehjelp).
 • Fortsatt oppfølging av rusavhengige, både med hensyn til bolig og mer oppsøkende virksomhet mens andre behandlingstilbud er redusert.
 • Styrking av krisesenteret og bistand for å opprette såkalte «drop-in»-tjenester ved apoteker og butikker (etter modell fra Frankrike). Les mer her.
 • Styrking av tjenestene for utviklingshemmede i form av økt bemanning og avlasting for de som er hjemme med utviklingshemmede under krisen.
 • Å bruke det kommunale eierskapet i bedrifter med god økonomi, for å hindre at flere enn nødvendig permitteres.
 • At kommunen vurderer å kjøpe seg inn i virksomheter for å gi dem soliditet.
 • At det stilles krav om seriøse arbeidsforhold, uten brudd på arbeidsmiljøloven, for bedrifter som mottar krisehjelp.
 • Å tilby fast fulltidsstilling til helse- og omsorgsarbeidere som har fått utvidet stillingsprosenten sin som følge av koronakrisen.
 • Lønnstillegg til renholdere som har fått økt arbeidsmengde.
 • Å utvide den kommunale tilskuddsordningen for kunst- og kulturaktører som mister inntekter som følge av koronakrisen ytterligere.