Rødt Bergen støtter legene

Akademikerne har tatt ut medlemmer i streik etter at forhandlingene med Spekter brøt sammen. Ytterligere 185 leger går ut i streik ved 12 sykehus i morgen. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt.

Arbeidslivet viser maktforhold; arbeidsgivere mot arbeidstakere, eller som radikale sosialister liker å kalle det; arbeidskjøpere mot arbeidsselgere. Fellesskapet av de som selger sin arbeidskraft på sykehusene, om det er leger, sykepleiere eller annet helsepersonell er helt avhengig av sterke fagforeninger for å ha et anstendig arbeidsliv.

Kollektive ordninger og medbestemmelse på arbeidsplassen er avgjørende for at vi fortsatt skal ha den velferdsstaten vi alle er så stolt av. Det varmer ay fagbevegelsen fra sykepleiere til bryggearbeidere, viser solidaritet! Solidaritet er arbeidsfolks styrke

Hverdagsheltene på norske sykehus vet hva som trengs for at vi alle skal kunne få den behandlingen vi fortjener. Det er opplagte leger som slipper å sette sin egen og pasientenes helse på spill for å yte. Man forringer ikke folks arbeidstid uten reaksjoner!

Derfor håper vi legene vinner!