Rødt Bergen søker gruppesekretær

Rødt Bergens bystyregruppe utlyser en 100 % stilling som gruppesekretær. Sekretæren vil jobbe direkte under bystyregruppen og utgjøre en sentral del av det parlamentariske arbeidet.

Bakgrunn for stillingen:
Partiene som er representert i bystyret har ansatte gruppesekretærer. Disse har som oppgave praktisk å bistå bystyregruppens arbeid i bystyre og komiteer, og er dermed ansatt av partiet.

Hovedoppgave for gruppesekretæren er å støtte gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant i deres arbeid.

Dette innebærer blant annet:
- saksutredning
- møteplanlegging og -avvikling
- utarbeidelse av notater til gruppens ulike organer
- sekretærarbeid i ulike utvalg
- bistå før, under og etter bystyremøtene
- ansvar for føring av bystyregruppens regnskap
- mediearbeid
- oppdatere møtekalendere
- kontakt med medlemmene
- kontakt med eksterne organisasjoner
- koordinering med partiorganisasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt
- rådgiving i gruppens politiske og strategiske arbeid
- bistå med den praktiske utarbeidelsen av forslag som fremmes i bystyrets møter og i komiteene
- koordinering av arbeid med alternativt budsjett
- bidra med produksjon av bilder, videoer og tekst til sosiale medier og web-side

Dine egenskaper:
- God kjennskap til partiet er en forutsetning
- Politisk interesse og engasjement
- Svært gode skrive- og leseferdigheter innen begge målformer
- Organisatoriske ferdigheter
- Kjennskap til regnskap
- Fordel med kjennskap til grafisk design
- Må kunne jobbe både selvstendig og effektivt i en gruppe

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med politiske møter.

Stillingsomfang: Heltid
Lønn etter tariffavtale
Arbeidssted: Bergen sentrum
Tiltredelse: medio september eller etter avtale

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt gruppeleder Sofie Marhaug på tlf
97 60 95 95.

Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen 09.08.2019 til bergen@roedt.no.