Rødt Bergen sier nei til ACER

På kveldens årsmøte ble det valgt nytt styre, og man vedtok også tilknytning til Vestlandsoppropet.

Påtroppende og avtroppende leder, Jeanette Syversen og Marte Teigen.

Årsmøtet valgte i dag følgende styre til Rødt Bergen:
Leder: Jeanette Syversen
Kasserer: Roy Henrik Eriksen
Styremedlem: Marte Teigen
Styremedlem: Odd Arild Viste
Styremedlem: Thorleif Berthelsen
Styremedlem; Maria Vignal
Vara: Åshild Austegard
Vara: Hilde Losnegård
Repr. fra Rødt Bergen Sentrum: Mailiss Solheim

7. november 2017 fremmet regjeringen forslag endringer i naturgassloven, ved at Norge skal slutte EUs energiunion, inkludert energibyrået kalt Agency for Coorporation of Energy Regulators (ACER).

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris, og en av konsekvensene vil være at vi mister vår viktigste konkurransefordel – stabil, lav strømpris til den kraftforedlende industrien. ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. EU-byrået vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er tvilsomt om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Avgjørelsen om å slutte seg til ACER vil kunne ha spesielt store konsekvenser for industrien og lokalsamfunn på Vestlandet. En rekke fagforbund og LO avdelinger har sluttet seg til et Vestlandsopprop, initiert av LO Indre Hardanger, og i kveld sa også et enstemmig årsmøte vedtok tilslutning til Vestlandsoppropet.

På årsmøtet ble det også vedtatt to uttalelser, de kan du lese her.