Rapport fra junimøtet i bystyret

Det siste bystyremøtet før sommeren er nå overstått. Der stilte Chiku Ali, Mailiss Solheim-Åkerblom, Odd Arild Viste og Sofie Marhaug.

Fortsatt kamp mot Thon
Dessverre gikk et stort flertall i bystyret inn for salg av eiendommer på Nygårdstangen. Byrådet har lovet Olav Thon byens indrefilet og overlater nok en gang byutviklingen til en kjøpesentergigant. Selv om salget er i gang, er ikke slaget tapt. Saken må opp igjen til politisk behandling i flere omganger. Da hjelper det at stadig flere bergensere sier nei takk til Thon, blant annet ved å signere dette oppropet.

Gjennomslag for barns beste
Odd Arild Viste fikk gjennomslag for å sende en tydelig beskjed til myndighetene: Barns beste skal alltid komme først. De skal ikke straffes for at foreldre har gjort feil i asylsaker og sendes ut av landet mot sin vilje. Barnekonvensjonen må alltid komme foran såkalte innvandringsregulerende hensyn.

Slutt å gi kontrakter til selskaper som driver med sosial dumping!
Sofie Marhaug stilte spørsmål om hvorfor kommunen nok en gang har gitt anbud til Scan heis, når det er dokumentert at selskapet driver med sosial dumping, i tillegg til å bryte regler for innleie og overtid. Rødt er ikke fornøyd med det vage svaret vi fikk, og vil fortsette å følge opp denne og lignende saker.

Sosialhjelpsatsene må heves
Mailiss Solheim-Åkerblom holdt et flammende innlegg om hvorfor sosialhjelpsatsene må fortsette å øke – selv i krisetid. Byrådet hadde levert en saksutredning som var helt hårreisende, der det blant annet fremkom påstander om at fattige liksom ville komme flyttende til Bergen dersom vi gir mer til de som har aller minst. Heldigvis ble det flertall i bystyret for å jobbe videre for å øke satsene. Nå gjelder det å sørge for at byrådet holder løftene sine!

Gjennomslag for krav til skjenkesteder om allmenngjort minstelønn
For et år siden fremmet Sofie Marhaug et forslag om å stille krav til utelivsbransjen om å minimum betale allmenngjort minstelønn for å få skjenkeløyve av kommunen. Nå, under behandlingen av skjenkereglementet, er endelig dette kravet innarbeidet og vedtatt. Rødt støttet også forslag fra SV om å stille strengere betingelser for universell utforming, så langt dette lar seg gjøre, og kreve aktivt innsats mot diskriminering, i utelivsbransjen.

Stans kommersielle aktører
Chiku Ali sa tydelig ifra om at vi ikke ønsker kommersielle tjenesteytere i barnevernet. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for dette, men det bør ikke herske noen tvil om Rødts syn på saken.

Kameratslig hilsen fra bystyregruppen