Rapport fra bystyremøte september 2020

På denne ukens nesten 11 timer lange digitale bystyremøte, møtte Mailiss Solheim, Odd Arild Viste og Sofie Marhaug for Rødt.

Bystyret sa nei til å bruke eierskapet i BKK for å skrinlegge planene om å bygge vindturbiner i blant annet Masfjorden. Rødt støttet selvsagt forslaget. Vi er svært skuffet over alliansen av byrådspartier (Ap, MDG, V og KrF) og Høyre som «har full tillit» til BKKs utbygging av 40 vindturbiner i urørt natur.

Rødt fikk derimot gjennomslag for å kalle opp plassen mellom Bergen offentlige bibliotek og Bergen storsenter etter byens (og Norges) første kvinnelige sjefsbibliotekar: Valborg Platou. Dette foreslo Sofie, da vi skjønte at det ikke ble flertall for å kalle opp plassen etter Torborg Nedreaas. Rødt fikk derimot med oss bystyret på en merknad som sier at Torborg Nedreaas må på sokkel som en del av kommunens «kvinner-på-sokkel»-prosjekt (et strålende prosjekt, initiert av SV i sin tid), fortrinnsvis på Valborg Platous plass.

Odd Arild Viste foreslo en uavhengig gransking av politiet etter SIAN-demonstrasjonen, men fikk dessverre ikke flertall for dette. Flertallet i bystyret vedtok derimot at vi fordømmer SIANs rasisme.

Mailiss fikk gjennomslag for at kommunen må levere oversikt over hvor mange parkeringsplasser det er i Bergen kommune, slik at dette også blir en del av kommunens Miljøløftet. Hun forsvarte også nynorsken, og pekte på hvor alvorlig det er at Bergen la ned flere nynorskskoler i 2016.

Dessverre fikk Rødt ikke gjennomslag for å gå bort fra såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser, med «free seating» og «clean desk». Sammen med Sp prøvde vi å ta opp kampen mot hvordan rådhuset skal organiseres i lys av den nåværende pandemien. Det er dokumentert at 16 prosent av all influensasmitte foregår på arbeidsplassen, og det er 12 prosent større sjanse for å bli smittet når flere deler kontor. Igjen allierte byrådspartiene (Ap, MDG, V og KrF) og Høyre seg – og for så vidt også SV – mot vårt fornuftige forslag. Dette er elendig arbeidsgiverpolitikk. Vi skyver sykdom og hjemmekontor over på kommunens ansatte i stedet for å ta ansvar for at de skal ha en skikkelig arbeidsplass.

Skjermtrøtte men fortsatt motiverte hilsener fra bystyregruppen