Rapport fra Bergen Bystyre 30. mars

Den 30. mars ble det avholdt bystyremøte for Bergen kommune. Rapporten kan du lese her:

Vi har stilt spørsmål om kartlegging av nasjonalitet og eierskap på anløpende superyachter i Bergen, og om kommunen vil utforske muligheten til å gjennomføre sanksjoner i tilfelle det blir avdekket at yachtene er eid av russiske oligarker. Vi har støttet interpellasjon om vold mot kvinner, og fremmet representantforslag om handlingsplan mot hyblifisering, samt et forslag om prøveprosjekt med bilfri Danmarksplass. Vår interpellasjon om Julian Assange nådde dessverre ikke opp på grunn av tidspress. Bystyret vedtok oppkjøp av Dikkedokken på den gamle Kjødetomten, og Ekserserhuset ble endelig vedtatt gjenreist på Nøstet. Vi var med på å vedta ny og skjerpet forskrift for elektriske løperhjul som inneholdt mange viktige reguleringer, men som dessverre bare til dels ivaretok våre punkter fra innstillingen fra Utvalg for miljø og byutvikling. På initiativ fra Rødt hadde utvalget stilt seg bak et krav om at arbeids- og lønnsvilkår som følger tariff skulle være en ufravikelig forutsetning for at et selskap skal kunne bli vurdert som utleier av el-sparkesykler. Bystyret hvilte på byrådens juridiske avklaring, og vedtok isteden en mindre forpliktende utredning av merknadene om tariffbestemmelser, brannsikkerhet og faste ansettelser. Vi noterer oss en utvannet seier.

Til flaggreglementet fremmet vi et tilleggsforslag i forlengelsen av vårt muntlige spørsmål fra forrige bystyremøte, som resulterte i at kommunen for første gang flagget på kvenenes dag med et forslag om å sette inn Kvenflagget på fast punkt i kommunens tabell for lokale flaggdager. I tillegg foreslo vi at kommunen skulle gå i dialog med ulike nasjonale minoriteter for å sikre at markeringene skulle skje på riktig måte, og at kommunen skulle gå i dialog med interesseorganisasjoner for ulike minoriteter for å avklare fremtidige flaggdager. Her nådde vi dessverre ikke opp

Odd Arild Viste stilte spørsmål til byråden angående støtte til privatpersoner som åpner hjemmene sine for å huse ukrainske flyktninger. Ordningene er på vei, men viktige momenter er ennå ikke avklart. Rødt følger saken.

Magne Hagesæter foreslo å etablere en funksjon som holder en løpende oppdatering på flyktningsituasjonen for alle bystyrepartier, etter modell fra samarbeidsutvalgene under koronakrisen. Forslaget falt.

Bystyret vedtok også å gå i dialog med Fylkeskommunen og kollektivselskapene for å få i stand en reduksjon av kollektivprisene, og en permanent endring av takststrukturen. Det er Fylkeskommunen som bestemmer og Fylkestinget som instruerer, og utfallet er ikke gitt, men vi sender et viktig signal: kollektivprisene må ned, og buss må bli et reelt og rimelig transportalternativ for alle!