Gi oss dine innspill til valgprogrammet!

I høst er det kommunevalg, og i den forbindelse må vi ha et valgprogram som skal være det styrende dokumentet for våre bystyrerepresentanter de fire neste årene. Programkomiteen har nå kommet med sitt forslag, og ønsker innspill fra medlemmene. Frist for å sende inn forslag: 9. mars 2019.

Vi ønsker forslag til endring av foreliggende tekst og nye forslag. Programmet er delt inn i ulike kapitler etter programområder, og i skjemaet velger du hvilket kapittel du ønsker en endring til. Bruk skjemaet nederst på denne nettsiden til forslag. Dersom du vil sende endringer til flere kapitler, må du sende inn separate endringsforslag. Det er viktig at du husker linjenummer slik at vi vet hvor vi skal legge inn forslaget.

Vær så konkret som mulig. Om du ønsker fler studentboliger så bør du tallfeste hvor mange nye du vil ha. Forslagene bør være utformet slik at de lett kan foreslås i bystyret uten å gjøre mye med dem.

Fristen for nye forslag er altså 9. mars. Programmet skal vedtas på programmøtet den 16. mars og det vil være mulig å komme med endringsforslag på møtet, men programkomiteen vil oppfordre om at store endringer tas i forkant.

Programkomiteen forbeholder seg retten til å omformulere forslag slik at de passer inn i helheten.

På forhånd takk for hjelpen!