Pressemelding om Bybanen (25. november 2021)

Vi er glade for at bystyret har vedtatt vårt fellesforslag om at bybanen skal gå i tunnel og mener dette er et vedtak med solid forankring både i byens befolkning og gjennom resultatet kommunevalget i 2019.

Rødt mener det er synd at byrådet ikke nå vil ta ansvar for å gjennomføre vedtaket og vi tar til orientering at byrådet trer av. Rødt var aldri var del av det parlamentariske grunnlaget for dette byrådet, ettersom Krf tvang Rødt ut av byrådsforhandlingene på et tidlig tidspunkt etter valget i 2019. Vi har dermed verken noe forpliktelse eller prestisje i å holde dette byrådet ved makten.

Rødts standpunkt står fast
Vi har hatt en lang og grundig prosess og to ekstraordinære årsmøter om saken det siste året. Målet med det ekstraordinære årsmøtet 19. november var å lande på et standpunkt, og medlemmene valgte tunnelløsningen med de konsekvensene dette innebar. Vi mener det ikke er noe grunn til panikk med dagens situasjon. Et forretningsministerium kan drive Bergen i en lengre periode uten problemer og bystyret kan vedta budsjett for neste år.

Ikke grunnlag for Høyre-styre
Det er ikke noe per i dag som tilsier et Høyre-byråd i Bergen. Vi kommer selvsagt ikke til å stemme for å innsette et Høyre-byråd, og dersom ordføreren peker på Høyre så vil de uansett bli felt innen kort tid gitt den politiske sammensetningen i bystyret. Det er nå opp til Arbeiderpartiet å stable sammen et byråd som kan gjennomføre bybane i tunnel. Vi håper Arbeiderpartiet vil ta seg god tid til å vurdere alle muligheter for å få dette til.

Fra Rødts bystyregruppe i Bergen