Pressemelding fra Rødt Bergen: Valglisten til kommunevalget 2023 er klar

Rødt Bergen har avholdt nominasjonskonferanse. Topp ti er forhåndskumulert og her finner man det følgende laget – som vi er veldig stolt av, og gleder oss til å drive valgkamp med:

På 1. plass står Mailiss Solheim-Åkerblom (33), som er sittende gruppeleder for Rødts bystyregruppe. Mailiss er oppvokst på Garnes i Arna. Mesteparten av hennes yrkesaktive liv har hun tilbragt i detaljhandel, og hun er ellers utdannet teolog. Mailiss har vært gruppeleder i Rødts bystyregruppe siden desember 2021. De siste årene vært ansatt i Rødt, og har lang erfaring fra både kvinne- og miljøbevegelsen. I dag sitter hun også som leder i Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg, og hun har tidligere vært leder i Rødt Bergen.

På 2. plass står Magne Hagesæter (39). I dag bor han på Danmarksplass og er stolt representant for Årstad bydel. Magne er hovedtillitsvalgt ved Fagforbundet i Vestland Fylkeskommune. I denne perioden har han sittet som fast representant i bystyret, og han er Rødts representant i helse- og sosialutvalget i bystyret, der han også tidligere har vært vara.

På 3. plass står Marte Teigen (31). Stipendiat på Fakultetet for kunst, musikk og design (UiB). Medlem i NTL. Har vært i bystyregruppen siden 2015, og er tidligere leder av Rødt Bergen. Har også vært nestleder i Rød Ungdom (2010-12). Særlig engasjert i byutvikling og kulturpolitikk.

På 4. plass står Sunniva Andresdottir Vik (20). I dag er hun leder i Rødt studentlag og styremedlem i Rødt Bergen. Hun har tidligere vært leder i Bergen Rød Ungdom og har ellers engasjert seg i ulike politiske plattformer, deriblant ungdommens kommunestyre og 8. mars-initiativet. I dag studerer hun lektorutdanning i religionsvitenskap, og sitter også i studentparlamentet.

På 5. plass står Hege Elna Mikkelsen (38). Hun er utdannet statsviter og jobber i dag som sosialarbeider, og er også leder av Rødt Bergen. Både yrkesmessig og privat har hun vært svært engasjert i kultur, utdanningspolitikk og sosialpolitikk.

På 6. plass står Henrik Madsen (28). Henrik er utdannet historiker. I tillegg til dette har han jobbet som studentkontakt for Fagforbundet Ung, og jobber i dag som brukerstyrt personlig assistent. Han har tidligere hatt flere tillitsverv i Ungdom mot EU og Rød Ungdom, og er i dag varamedlem i Kvenungdommens sentralstyre. Han har vært vara for Rødts bystyregruppe i inneværende periode.

Fra Rødt Bergens program- og nominasjonskonferanse 22.-23. oktober 2022

På 7. plass står Mona Khateeb (42 år), som er sosionom og har lang arbeidserfaring i Bergen Kommune fra sosialtjenesten, her jobber hun i dag med bosetting av flyktninger. Har vært tillitsvalgt over tid i Fellesorganisasjonen). Mona er halvt norsk, halvt palestinsk.

På 8. plass står Bjørn-Tore Olsen (49 år) fra Sletten Landås. Jobber som renholdsoperatør i Bergen Kommune. Sitter i styret i Fagforbundet og leder Yrkesseksjon for teknisk og samferdsel. Brenner for renholdernes sak og et best mulig arbeidsliv.

På 9. plass står Tora Finne (26 år), arbeidet en årrekke i helsevesenet som ufaglært og delvis faglært. Har studert kjønnsstudier og filosofi. Jobber for tiden i Bergen Filharmoniske Orkester, i administrasjonen der. Fagforeningsmedlem, og deltok aktivt i Havnearbeiderstreiken for noen år siden. Er opptatt av profittfri velferd og gode helsetjenester til alle, feministisk bypolitikk, og et trygt og solidarisk arbeidsliv.

På 10. plass står Espen Nordvik (53 år) og rørlegger av yrke, jobber i dag med organisasjonsarbeid for Unionen Fagforening. Brenner særlig for arbeidslivspolitikk og ruspolitikk.


Rødt Bergen, 23. oktober 2022.

Foto av Mailiss Solheim-Åkerblom: Ihne Pedersen