Årsmøteuttalelse: Rødt Bergen krever politisk forandring

Rødt Bergens representanter stiller til valg for å bekjempe klasseforskjeller i byen vår, og for å gjøre Bergen mer solidarisk, feministisk og miljøvennlig. Dette er forandringer som må komme nedenfra.

Vi tror ikke at det er nok å forhandle til seg verv og posisjoner etter valget for virkelig å utfordre mektige kapitalinteresser og et topptungt byråkrati. Rødt Bergen vil være et talerør for fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen. Våre representanter vil bruke posisjonene vi vinner ved valget som en plattform for folkemakten, fordi det der denne som kan utfordre pengemakten.

Derfor stiller heller ikke Rødt Bergen til valg for å forhandle til oss byrådsposisjoner som i all vesentlighet er med på å forsterke avstanden mellom byens befolkning og de som skal representere dem. Vi mener at byrådsmodellen er en topptung modell som bidrar til å øke distansen mellom de som tar beslutningene og dem beslutningene rammer.

I dag tar byrådet en rekke avgjørelser alene, og mange av sakene – og ikke minst budsjettet – er i praksis ferdigforhandlet i byrådet før bystyret får diskutere sakene. Slik reduseres bystyret i viktige saker til et sandpåstrøingsorgan uten tilstrekkelig innflytelse på de demokratiske prosessene i byen vår.

I prinsippet trenger ikke en gang byrådet å være folkevalgt: I Bergen er det opp til ordføreren å peke ut byrådene. Derfor har f.eks. Bergen hatt en byrådsleder i perioden 2014–2015 som ikke hadde stilt til valg for partiet sitt i den inneværende perioden.

Vi mener at det folkevalgte bystyret og at bydelsstyrer som også må være direkte valgt, skal ha mer makt i tiden fremover. I tillegg til at representantene i disse organene har stilt til valg, vil de i mange tilfeller være tettere knyttet til de stedene og menneskene som deres beslutninger vil angå, og – i beste fall – være mer lydhøre for deres faktiske behov.

I eventuelle forhandlinger med andre partier etter valget 2019 vil derfor Rødt kreve at byrådsmodellen avvikles til fordel for formannskapsmodellen, og at mer makt overføres til bystyret og bydelsstyrene. Dette gjorde Rødt Tromsø etter lokalvalget i 2015, og fikk gjennomslag for forslaget. Det er ingen gode grunner til at ikke Bergen også skal kvitte seg med denne udemokratiske modellen.

Videre er Rødt et venstreparti – vi vil at venstresiden skal stake ut Bergens politiske retning i tiden fremover. Et sterkt Rødt er en garanti for dette. Vi foretrekker et Ap- og SV-styrt Bergen fremfor en høyre-sentrum-koalisjon, slik også Rødt Oslo har vist gjennom sin samarbeidsavtale med Ap-SV-MDG-byrådet der. Samtidig vil vi stille tydelige krav etter valget 9. september uansett hvordan en eventuell flertallskoalisjon vil komme til å se ut, og vi vil i alle fall være en slagkraftig opposisjon som ikke lar oss styre ovenfra.