Paroler for 8.mars-markeringen

8. mars-initiativet har avholdt parolemøte, og Rødt sin parole har blitt vedtatt som hovedparole under seksjonen om arbeidsliv. 8. mars-initiativet ber også om økonomisk støtte for å kunne arrangere årets markering. Se post for detaljer.

8. mars-initiativet har avholdt parolemøte, og vår parole «Applaus betaler ikke regningene – likelønn nå!» har blitt vedtatt som hovedparole under seksjonen arbeidsliv.

Rødt Bergen Fyllingsdalen sin parole om gratis sanitetsprodukter skal gå under seksjonen helse.

8.-mars initiativet ber om økonomisk støtte til å gjennomføre årets arrangement. Vi ber alle som har mulighet til det om å bidra.

Fra 8.marsinitiativet:

"For å kunne arrangere og gjennomføre markeringen av 8.mars er vi helt avhengig av økonomisk støtte fra organisasjoner og privatpersoner. I år har det vært en markant nedgang i støtte som vil gjøre det vanskelig å gjennomføre markeringen i år og i årene som kommer. Vi ønsker derfor igjen å spørre om din organisasjon eller du ønsker å bidra til markeringen av den internasjonale kvinnedagen.


Om du eller din organisasjon ønsker å bidra økonomisk kan du overføre til kontonummer 0530.20.24792 eller vippse til #511757. Alle bidrag hjelper uavhengig om det er stort eller lite.»