Oppsummering av bystyremøtet 24. mars

Denne uken stilte de faste representantene Odd Arild Viste og Sofie Marhaug i bystyret. I tillegg stilte vararepresentanter for Chiku Ali, Mailiss Solheim-Åkerblom og Tora Kristiane Madsen Finne. Her kan du lese mer om våre forslag og bystyrets vedtak.

Odd Arild hadde et rimelig og godt forslag om å følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser og betale for pausen til barnehageansatte i kommunen. Det er ikke slik at de ansatte kan ta helt fri. Sånn er ikke omsorgsyrker. Mens lærere og kontoransatte i kommunen får betalt pause, får ikke de ansatte i kommunale barnehager det samme. Det holder ikke!

Odd Arild hadde derfor en klar beskjed til de ansatte: Protester politisk og ta fri i pausen! Da får vi se om kommunen egentlig klarer seg uten denne ubetalte arbeidskraften.

Tora slo tilbake mot høyresidens forslag om å innføre fraværsgrense i ungdomsskolen. Heldigvis ble ikke dette vedtatt, men å i det hele tatt foreslå dette midt i en pandemi er ganske oppsiktsvekkende. Hun pekte også på at forslaget om å stille krav om damegarderober i bygg- og anleggsprosjekter kommunen har bestilt, er noe Rødt har tatt opp tidligere – og at vi er glade for at dette nå blir en realitet.

Odd Arild stilte også spørsmål ved hvorvidt det er hanskemangel på de kommunale sykehjemmene, og om dette skyldes nitrilmangel. Dette skal, ifølge helsebyråden, bunne i en misforståelse: Vi skal ikke utsette ansatte for unødvendig smitte. Nå forventer vi at sykehjemmene får beskjed om dette.

I tillegg argumenterte Rødt for å ta imot enda flere flyktninger enn det regjeringen har anmodet oss om å ta imot. Bergen har både ressurser og kapasitet til å ta imot flere. Vi er like fullt glade for at et flertall i bystyret ønsker det samme, og for at Bergen kommune definerer mindreårige asylsøkere som barn – og ikke bare «mindreårige asylsøkere».

Mailiss tok til ordet for å endre støykrav i tråd med bystyrets vedtak om å si nei til rullebane 2 på Flesland. Vi er nødt til å følge opp vedtaket bystyret fikk gjennomslag for i fjor. Byrådet må levere en egen sak som følge av gårsdagens debatt.

Den kanskje vanskeligste saken på dette bystyremøtet var saken om bybane gjennom Eidsvåg. Rødt gikk sammen med resten av opposisjonen og krevde at bystyret skulle få denne saken til politisk behandling. For byrådet hadde i utgangspunktet tenkt å kjøre frem uten ytterligere demokratisk behandling. Sammen med SV fremforhandlet vi et forslag om å legge et kort lokk over deler av motorveien (som altså flyttes når bybanen kommer til Eidsvåg). Mange innbyggere er fortsatt misfornøyd med løsningen, men alternativet som utbyggerne (ved Eidsvåg Senter AS) har presentert har også flere svakheter. Derfor vurderte vi et lite lokk som det minste ondet.

Helt på tampen av møtet foreslo SV at bystyret skulle sende en takk til Oslo – for deres innsats under pandemien. Sofie tok affære: Hun mente at folk er lei av takketaler, applaus og bakketopper. Det er ikke disse som får oss gjennom denne pandemien. Dessuten er det i Oslo som mange andre steder: De som bor tett og har dårlig økonomi – og dessuten har stått i frontlinjen under pandemien – fortjener den største takken. Oslo er en klassedelt by, der noen er mer utsatt enn andre.


Foto: Brage Aronsen