Nytt styre i Rødt Bergen

På lørdagens årsmøte ble Mailiss Solheim valgt som ny leder for Rødt Bergen.

Fra v: Åshild Austegard, Torbjørn Monsen, Mailiss Solheim, Roy H. Eriksen, Eirik Svensson og Hilde Losnegård. Camilla K. Karlsen og Solbjørg Marjala var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Torill J. Frøise)

Mailiss er ansatt som regionsekretær for Rødt på vestlandet, og satt i styret som lokallagsrepresentant foregående styreår. Den nye lederen i lokallaget er utdannet teolog, i tillegg til at hun har et årsstudium i sosialantropologi. Hun er også freelance-skribent, og har erfaring både med å skrive om kultur og politikk. Mailiss sine hjertesaker er feminisme og miljø, og hun er i tillegg en flink organisator og motivator.

Med seg i styret har hun Roy Henrik Eriksen som ble valgt som ble gjenvalgt som kasserer. Roy jobber som driftsleder ved trikotasjemuseet i Salhus, og er tillitsvalgt i Museumsansattes forening. Han er også styremedlem i styret i Rødt Bergen Nord.

Åshild Austegard ble også gjenvalg til styret . Hun tidligere jobbet i ALF as som jobber med arbeidslivsforberedelser, men utdanner seg nå til lærer. Åshild har vært med i styret til Rødt Bergen Sentrum, og er nestleder i fylkesstyret i Hordaland, og har bred erfaring fra å jobbe med kvinnepolitiske saker, feks ifbm 8.mars.

Eirik Svensson er ny i styret, og sitter også i styret til Rødt Bergen Vest. Han jobber som havnearbeider ved Bergen havn, og er nestleder i Vestnorsk transportarbeiderforening.

Torbjørn Monsen er også ny i styret. Han har en master i russisk, og har mye kunnskap om russisk kultur og samfunnsforhold, og studerer nå filosofi. I tillegg har han jobbet som oversetter og tolk, og beskriver seg selv som en aktivist.

Camilla Kitty Karlsen er den tredje som er helt ny i styret, men hun har lang erfaring fra Rød ungdom, både på Askøy og i Bergen, samt i sentrale verv. For tiden studerer Camilla master i historie ved UIB, og hun har også en bachelor i kjønnsstudier. I tillegg til masterstudiene er hun vitenskapelig assistent ved senter for kvinne og kjønnsforskning

Hilde Losnegård ble gjenvalgt som vara til styret , og hun er også med i styret til Rødt Bergen Sentrum. Hilde jobber som lærer i engelsk ved Os videregående skole, og har utdanning fra både Universitetet i Bergen og fra college i Dublin.

Solbjørg Marjala er ny som vara i styret, men har vært med i RU og Rødt siden hun studerte i Tromsø på 90-tallet. Solbjørg jobber ved introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen. Ved fylkestingsvalget i 2015 var hun Rødt Hordaland sin førstekandidat, og hun har også vært vara til bystyret.

Vi gratulerer styret med valget, og ser frem til et spennende år!