Ny leder i Raudt Bergen

ÅRSMØTE: Rødt Bergen har hatt årsmøte og har valgt nytt styre. Marte Teigen (25) valg til ny leder i Rødt Bergen. Marte er tidligere nestleder i Rød Ungdom, og er nå 1. vara til bystyret i Bergen og redaksjonsmedlem i Gnist.

Årsmøtet gikk av stabelen 20. februar, og på møtet ble det vedtatt tre uttalelser; om barnehagepolitikk, boligpolitikk og EØS. I tillegg vedtok årsmøtet et opprop om Bybanen i Bergen. Uttalelsene og oppropet vil bli tilgjengelig på websiden om kort tid.

Kampen mot velferdsprofitørene - En viktig sak for Rødt er kampen mot velferdsprofitører, og en av de største velferdsprofitørene i Bergen er de kommersielle barnehagene. I fjor innkasserte selskapet til barnehagebaron Rolf Tore Andersen 215 millioner kroner på salg av Kidsa barnehager. Dette er barnehager som har mottatt millioner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Rødt krever derfor at byrådet

  • Sier nei til etablering av nye kommersielle barnehager i Bergen.
  • Setter av investeringsmidler til kommunalt oppkjøp av private barnehager.
  • Innfører bemanningsnorm for kommunale barnehager og for nye private barnehager, gjeldende fra høsten 2017.
  • Krever ny søknad om godkjennelse når barnehager skifter eier, og ikke gir godkjennelse til kommersielle eiere som vil kjøpe barnehager.
  • Gjennomfører et grundig økonomisk tilsyn hos alle kommersielle barnehageeiere i løpet av 2017.

Bolig skal være et hjem - ikke en vare eller et spekulasjonsobjekt

Boligpolitikk blir også en viktig sak for Rødt Bergen fremover, og i uttalelsen som ble vedtatt på årsmøtet krever man blant annet at Bergen kommune, som hovedregel benytter seg av forkjøpsretten ved salg bygårder, samt at kommunen må bli en pådriver, for å regulere boligmarkedet bort fra det kommersielle markedet. 

 - Et annet viktig moment er at man må ha langsiktig finansiering av ikke-kommersielle utleieboliger i regi av kommunen og boligkooperasjon må bli et satsingsområde for Bergen kommune. Kommunale boliger bør bli et allment tilbud, ikke bare et tilbud for de mest vanskeligstilte.

Ut av EØS

Et enstemmig årsmøte krever at EØS-avtalen sies opp, da dette er en svært arbeiderfientlig avtale som legger tilrette for sosial dumping. Gjennom lengre tid har vi sett hvordan norske tariffavtaler og arbeidsforhold angripes av reglene fra avtalen som ble kuppet gjennom av Ap i kjølvannet av EU-avstemningen i 1994. EØS-avtalen rammer også arbeidstakerne ved at det blir umulig å bli kvitt bemanningsselskap.

Bybanen i Bergen

Rødt Bergen krever at Bybanen tas tilbake til offentlig drift når anbudskontrakten med Keolis går ut seinere i år.

- I oppropet som ble vedtatt sier vi blant annet at vi mener at de ansatte på bybanen skal ha gode arbeidsvilkår, og ikke bli rammet for å få billigst mulig anbud. Vi mener videre at de ansatte på bybanen skal ha gode arbeidsvilkår, og ikke bli rammet for å få billigst mulig anbud!

Dette er det nye styret i Rødt Bergen:

Leder: Marte Teigen
Kasserer: Roy Henrik Eriksen
Styremedlemmer: Åsne Hagen, Ida S. Larsen, Thorleif Berthelsen, Odd Arild Viste. Varaer: Jeanette Syversen og Åshild Austegard Lokallagene og Bergen Rød ungdom supplerer med egne medlemmer til styret.

- Jeg gleder meg til et nytt og spennende år med styret i Rødt Bergen. En av de viktigste sakene i år blir valgkampen, og vi skal gjøre alt vi kan for å få Jeanette Syversen inn på Stortinget!