La ikke dette stå som et skrekkeksempel. Kjemp!

Dette innlegget stod også på trykk i BA 28. august 2018.

Foto: Marte Teigen

De siste dagene har det blitt rullet opp en sak om Bergensklinikkene i media. Vi får et urettmessig inntrykk av at fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef ved Hjellestad-klinikken Eva Løvås suspenderes som følge av økonomisk bedrageri.

Hele saken er urovekkende fra et politisk perspektiv, og administrerende direktør Ole Hope later til å ha handlet svært kritikkverdig, men dessverre i tråd med det såkalte styringshegemoniet «New public management» (NPM). Hope har tilsynelatende et langt rulleblad, når det gjelder omstridte omorganiseringsprosesser.

Denne saken handler ikke om tall, den handler om fagfolks integritet i eget fagfelt, tilhørighet til pasientenes hverdag og nærhet til deres behov. Det finner man ikke ved å se på en sum.

Det finner man ved å lytte til de ansatte og fagledere som tross alt har ansvar for å se menneskene. Ikke minst investerer man i selve pasient ved å investere i godt arbeidsmiljø. Skal vi først snakke om penger, så er det helsearbeiderne og fagmiljøene som vet best hva som trengs for å levere et godt offentlige helsetilbud. Vi vil høre mer fra dere!

På vegne av alle som ønsker en helgod offentlig sektor, med gode fagmiljøer, arbeidsmiljø og helhjertet praksis for pasienter og brukere, vil Rødt applaudere Kari Lossius og Eva Løvås, som på tross av et enormt press, fremstår som ledere til etterfølgelse.

Det er nødt å være sånn, at faglige prioriteringer, som kan bety liv og død, alltid må gå før snakk om penger, budsjetter og effektivitet. Direktører som sverger til NPM truer med å legge alle autonome og kreative fagmiljøer under fryktkultur, i budsjettenes tjeneste.

Dette gagner ikke liv og helse, ei heller gagner det god faglig kultur! Her må hele fagmiljøet samles og støtte opp om grunnleggende verdispørsmål. Vi trenger ikke et «Salamandernes» offentlig helsevesen, slik Jens Bjørneboe ville beskrevet det, men et helsevesen basert på humanisme.

Rødt vil oppfordre alle ansatte og ledere, som føler at de må la faglig forsvarlighet og verdighet for pasienten, vike for «kniven på strupen» økonomisk, til å stå opp for helsefaget og støtte de ansatte ved Bergensklinikkene.

La ikke dette stå som et skrekkeksempel, til frykt og avsky for de av dere der ute i alle samfunnets viktige institusjoner, som tenker selv og som ønsker å stå opp for det som er rett.

Stå oppreist, i solidaritet med dem som fortjener en sjanse, om igjen og om igjen, og krev at administrerende direktør ved Bergensklinikkene må suspenderes, mens utredning pågår.

Stå opp for fagfeltet ditt, si nei til new public management!

Jeanette Syversen, leder Rødt Bergen