Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Nominasjonskomiteen i Rødt Bergen har nå fullført sin oppgave og ferdigstilt sin innstilling til liste for kommunevalget 2023. Komiteen har vært ledet av Camilla Lexander, og bestått av komitémedlemmer Mohamad Mehdi, Silje Paulsen, Espen Nordvik, og Andrea Marie Moen Grini fra Rød Ungdom.

Denne nominasjonskomiteen har hatt en svært spennende oppgave. Rødt er tydelig et parti i vekst. Det har vært stort engasjement rundt listen blant våre lokallag og medlemmer, noe som viser tydelig at Rødts medlemmer og velgere er opptatt av Bergen og ønsker å bidra. Derfor har det vært viktig for nominasjonskomiteen å gi rom for nye navn og impulser, samtidig som vi beholder den gode politiske erfaringen til de sittende folkevalgte. Denne
balansegangen er ikke alltid enkel å finne, men med mange innspill fra engasjerte medlemmer og lokallag er vi overbevist om at vi nå har satt sammen et supert team.

Nominasjonskomiteen har valgt å innstille følgende kandidater på de fem øverste plassene:

På førsteplass innstiller vi sittende gruppeleder Mailiss Solheim-Åkerblom (33). Mailiss er oppvokst på Garnes i Arna. Mesteparten av hennes yrkesaktive liv har hun tilbragt i detaljhandel. Hun har vært gruppeleder i Rødts bystyregruppe siden desember 2021. Ellers er hun utdannet teolog og har de siste årene vært ansatt i Rødt, og har lang erfaring fra både
kvinne- og miljøbevegelsen. I dag sitter hun også som leder i Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg, og hun har tidligere vært leder i Rødt Bergen.

Mailiss Solheim-Åkerblom er gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre, og innstilt av nominasjonskomitéen til første plass på valglisten for 2023. Foto: Inne Pedersen

På andreplass innstiller nominasjonskomiteen på Magne Hagesæter (38). I dag bor han på Danmarksplass og er stolt representant for Årstad bydel. Magne er hovedtillitsvalgt ved Fagforbundet i Vestland Fylkeskommune. I denne perioden har han sittet som fast representant i bystyret, og han er Rødts representant i helse- og sosialutvalget i bystyret, der han også tidligere har vært vara.

På tredjeplass innstiller nominasjonskomiteen nåværende leder av Rødt Bergen, Hege Elna Mikkelsen (38). Hun er utdannet statsviter og jobber i dag som sosialarbeider. Både yrkesmessig og privat har hun vært svært engasjert i fattigdomsspørsmålet – og hun sier også selv at hun er opptatt av Bergens badepolitikk!

På fjerdeplass innstiller nominasjonskomiteen på Sunniva Andresdottir Vik (20). I dag er hun leder i Rødt studentlag og styremedlem i Rødt Bergen. Hun har tidligere vært leder i Bergen Rød Ungdom og har ellers engasjert seg i ulike politiske plattformer, deriblant ungdommens kommunestyre og 8. mars-initiativet. I dag studerer hun lektorutdanning i religionsvitenskap, og sitter også i studentparlamentet.

På femteplass innstiller nominasjonskomiteen på Henrik Madsen (28). Han har vært vara for Rødts bystyregruppe i inneværende periode. Henrik er utdannet historiker. I tillegg til dette har han jobbet som studentkontakt for Fagforbundet Ung, og jobber i dag som brukerstyrt personlig assistent. Han har tidligere hatt flere tillitsverv i Ungdom Mot EU og Rød Ungdom,
og er i dag varamedlem i Kvenungdommens sentralstyre.

Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass en allsidig liste som ivaretar kompetansen blant dem med lang fartstid i tillitsverv og som folkevalgte, samtidig som vi har flere nye, gode og engasjerte kandidater som ønsker å gjøre det de kan, til det beste for Bergen og byens innbyggere.

Partidemokratiet står sterkt i Rødt, og vi ser fram mot nominasjonsmøtet, der den endelige listen vil vedtas av Rødt Bergens medlemmer.

Camilla Lexander, leder i nominasjonskomiteen


Les hele innstillingen her:

Nominasjonskomiteens innstilling

Innstilling fra nominasjonskomiteen til valgliste for Rødt i Bergen i 2023