Nominer kandidater til bystyret

Nominasjonskomiteen for Rødt Bergen ønsker å få inn navn på gode kandidater til bystyrevalget i 2019. Leder i nominasjonskomiteen er Kenneth Larsen.

Rødt er inne i en opptur, og på målingen i juni hadde Rødt Bergen 4,7%, noe som innebærer at vi ligger an til å få tre representanter , mot to i sittende bystyre. Siden sist kommunevalg har vi fått mange nye medlemmer, og det kommer stadig nye.

Styret i Rødt Bergen er i ferd med å sette ned en nominasjonskomitè, men nominasjonsarbeidet blir best hvis medlemmene deltar aktivt i prosessen. Vi trenger forslag og nominasjoner fra mange i partiet slik at lista kan representere bredden og erfaringene som faktisk finnes i Bergen.

Siden vi har mulighet til å komme inn med flere, er det viktig at de som stiller til valg er innstilte på å gjøre en jobb for Rødt Bergen, og at det ikke bare er «listefyll». Bystyrerepresentantene trenger et stort nettverk rundt seg. Det viktigste for kandidater til bystyret er at de kan stå inne for Rødts program og har lyst å gjøre en jobb for partiet. Listetoppen og andre kandidater får selvsagt opplæring og hjelp, både før og etter valget.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme med nominasjoner, det gjøres via skjemaet under. Spør gjerne den som skal nomineres, slik at jobben til nominasjonskomiteen blir enklere. Du kan også nominere deg selv. Husk at den du nominerer må være folkeregistrert i Bergen kommune, og bør helst ha planer om å gjøre det i årene fremover. Nedre aldersgrense for å stille er at man fyller 18 år i valgåret.

Klikk her for nominasjonsskjema