Nå er det på tide å forby bemmanningsbyråene

Den siste tiden har det dukket opp to skandaler som viser hvorfor vi må bekjempe bemanningsuvesenet, der begge selskapene er stasjonert i Bergen.

Nylig ble Clockwork Bemanning dømt i tingretten for å ikke gi lønnsgaranti ved fast ansettelse, såkalt nulltimeskontrakter. Dommen er en viktig seier! Selv om selskapet ikke anket dommen, fortsetter de i samme stil.

Arbeiderne vet ikke når de skal jobbe hver måned og må sitte ved telefonen å vente, bortsett fra at de i utgangspunktet er garantert en årslønn. Dette er arbeiderfiendtlig og et hån mot dommen, slik de tillitsvalgte i Unionen fagforening påpeker.

Samtidig med denne saken, har bemanningsfirmaet Propuro provosert Fellesforbundet og alle organiserte ved å lokke skriftlig med bedre lønn hvis arbeiderne melder seg ut av fagforeningen. Dette er fagforeningsknusing av verste sort! I lang tid har det vært svært vanskelig å organisere nok ansatte til å kreve tariffavtale i utleiebransjen. Når de endelig har klart å bygge et fellesskap på tross av trusler om færre oppdrag, blir de møtt av det som er usaklig oppsigelse. Rødt er glad for at Fellesforbundet vil forfølge saken juridisk og at det oppfordres til boikott av Propuro. Vi håper, om mulig, firmaet blir fratatt retten til å drive privat arbeidsformidling.

NHO Service har utrolig, men sant kvalitetssikret Propuro! Men verken Clockwork eller Propuro er seriøse selskaper og må derfor vekk fra norsk arbeidsliv. Våre tanker går til de ansatte, ofte underbetalte og utnyttete arbeidere fra Øst-Europa, som trakasseres på denne måten.

Rødt står sammen med dem i kampen for et anstendig arbeidsliv med trygge, faste jobber i byen vår!

Jeanette Syversen, stortingskandidat for Rødt 
Thorleif Berthelsen, styremedlem Rødt Bergen