Med Venstre for et sykere arbeidsliv

I generasjoner har nordmenn slåss for sykelønnsordningen. Nå vil Venstre nok en gang kutte i denne (NTB/BT, 15. november 2022).

Det vil ikke egentlig bidra til at staten sparer penger, kuttet vil fungere som en straff for alle de av oss som blir syke. Det er verken rettferdig eller samfunnsøkonomisk klokt.

Med Venstre sitt forslag vil langtidssykemeldte få kutt i sine sykepenger ned til 80% av lønnen etter seks måneder. De med mest penger, merker kanskje ikke dette veldig godt på lommeboken. Når lavinntektsgrupper eller til og med de av oss med helt vanlige inntekter, får dette kuttet, da blir den økonomiske situasjonen fort svært vanskelig. Det er ikke akkurat bra for helsen. Levekostnadene har allerede skutt i været og øker for hver måned.

Å risikere å tape 20% av inntekten sin bare fordi man er så uheldig at man er syk eller skadet, vil ikke bidra til annet enn å øke forskjellene. Faren er også stor for at syke vil presse seg selv til å gå på jobb, noe som fort kan bidra til at sykefraværet heller blir lengre enn kortere. Vi skal ikke lengre enn til vårt naboland for å se et skrekkeksempel: i Sverige bidro nemlig endringer i sykelønnsordningen til raskt økende økonomiske skiller

Mailiss Solheim-Åkerblom (foto: Ihne Pedersen)

La oss avvikle noen av mytene tilhengerne av kutt i sykelønnsordningen gjentar gang på gang. For det første har den norske staten langt bedre råd til å opprettholde velferdsordningene nå, enn den gang de ble innført. For det andre er det ikke slik at vanlige folk i Norge er arbeidssky, vi går faktisk ofte på jobben når vi er småsyke, mange for å ikke skuffe sjefen. Det lærte vi vel i pandemien at ikke er så lurt.

Ingen ønsker å være syk. Ingen ønsker at sykefraværet i Norge skal øke. Alle er nok enige at det beste for samfunnet er at sykefraværet reduseres. Det er bra for arbeidsgiver, det er bra for arbeidsfellesskapet, og det er bra for den enkelte. Men vi løser ikke denne utfordringen ved å straffe dem av oss som blir syk eller skadet. Vi løser problemet ved å tilrettelegge arbeidslivet for det å være menneske. Det er på tide at vi får økt bemanning i barnehagene våre. Sykepleiere skal få løpe litt mindre ved å få flere kollegaer. Flere hele stillinger til de av oss som har full arbeidskapasitet. En arbeidslivsreform som gir oss sekstimers normalarbeidsdag. Og politikere som forstår at aktivitetsbaserte arbeidsplasser (åpent kontorlandskap) i seg selv bidrar til større smittefare og generelt økt sykefravær. Dette er tiltak som vil redusere sykefraværet. Da kan vi virkelig snakke om penger spart.

Men aller mest handler det om at Norge skal være et land det er godt og trygt og bo i, og at arbeidslivet skal oppfylle arbeidsmiljøloven som sier at jobben din skal være helsefremmende.

Kutt i sykelønnsordningen vil være et hån mot velferdsstaten. Sykefravær fikses ikke gjennom budsjettkutt, men gjennom å sikre gode arbeidsforhold.

Mailiss Solheim-Åkerblom,
gruppeleder Rødt Bergen