Mailiss om bybudsjettet

Grupperleder Mailiss Solheim-Åkerblom oppsummerer kort de ulike sakene hvor Rødt har fått gjennomslag i budsjettet.