Skal du tøyle ungdommen, Hove?

Skjønner du ikke at det er deres fremtid det står om når vi diskuterer utfasing av petroleumsindustri?

Foto: Sølve Rydland, NRK

I et valgkamputspill går byrådslederkandidaten og tre andre Høyre-topper ut mot Arbeiderpartiets økende skepsis til å utvinne olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hove hevder at «AUF og andre krefter har fått for stor makt, og i motsetning til Stoltenberg, klarer ikke Støre å tøyle dem».

Listetoppen til Høyre utviser ikke bare et merkelig syn på demokrati med en uttalelse som denne, der en partileders oppgave synes å være å «tøyle» demokratiske krefter i eget parti, men han har heller ikke skjønt hvorfor disse kreftene oppstår. Det er vår felles fremtid, og særlig de yngre generasjonene, den klimafiendtlige oljepolitikken går utover. Det er ikke rart at de protesterer.

Barn, unge og for så vidt også mange voksne ønsker med rette å sette ned foten overfor oljeindustrien. Vi kan ikke fortsette å pumpe opp olje og gass i det samme tempoet som i dag om vi skal kutte klimagassutslippene våre. Norge må ta sitt ansvar. Dette har de mange tusen skoleelevene som planlegger å streike for klimaet 22. mars forstått. Dette har AUF skjønt. Og nå ser det jammen ut som at Arbeiderpartiet i Bergen også har forstått alvoret.

Den andre oljemalte usannheten Hove fremsetter i utspillet, er fortellingen om at velferdsstaten er fundert på oppdagelsen og utvinningen av olje. Også Aps tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, har ved flere anledninger fremført det samme argumentet (f.eks. i sin nyttårstale fra 2011).

Denne fortellingen stemmer rett og slett ikke. Norge fikk sin største velferdsreform med innføringen av Folketrygden i 1967, mens det norske «oljeeventyret» som kjent først startet i 1969, og det tok tid før utvinningen for alvor ble lønnsom. Så har selvsagt petroleumsinntektene hatt betydning for velstanden i Norge, men de har på ingen måte vært noen garanti for omfordeling av godene. Det er en grunn til at Saudi-Arabia ikke har en velutviklet velferdsstat, på tross av at staten har rikelig med olje. Det er nemlig politiske kamper og demokratiske prosesser – med arbeider- og kvinnebevegelsen i spissen – som har sørget for at Norge utbygget velferdsstaten både før og etter oppdagelsen av oljen.

Jeg håper Høyre i fremtiden vil forankre politikken sin mer i klimatrusselen vi faktisk står overfor, og mindre i «Lykkeland».

Sofie Marhaug,
1. kandidat og gruppeleder for Rødt i Bergen

Dette er et svar på Harald Victor Hove sitt innlegg i BT søndag 10. februar. Hevder Ap svikter Vestlandet: – Bør lære av «Lykkeland»