Luftbro til Moria

Hva skal norsk luftfart gjøre nå? Evakuere barn og syke fra Moria-leiren.

Samtidig som de fleste fly innstilles og Stortinget vedtar krisepakker som skal redde norske flyselskap, har koronakrisen nådd Lesvos i Hellas – øyen der flyktningleiren Moria ligger.

I mange tiår har norske flyselskap nytt godt av passasjertrafikken mellom Norge og Hellas. Norske turister har hatt glede av å besøke de greske ferieøyene, meg selv inkludert.

Denne sommeren reiser neppe nordmenn på ferie til Sør-Europa. Det betyr ikke at vi skal lukke øynene for hva som skjer på denne delen av det europeiske kontinentet.

Leger uten grenser har meldt om at koronaviruset har nådd Lesvos. NTNU-professor Terje Andreas Eikem sier han frykter at det første koronadødsfallet blant barn vil finne sted i en av de greske flyktningleirene. Eikem har tatt del i et større forskningsprosjekt der de har kartlagt helsetilstanden til mennesker i seks flyktningleirer i Hellas. Moria er den største leiren. Der bor barn og voksne trangt, det er dårlige hygieniske forhold og umulig å isolere seg.

Å evakuere barn og syke fra leiren måtte selvsagt skjedd i tråd med nasjonale retningslinjer, med nødvendig smittevernutstyr og karantenetid. Å stanse koronaviruset fra å spre seg i leirene vil være et internasjonalt smitteverntiltak. Hvis vi handler nå vil vi kunne spare veldig mange flere liv enn hvis vi venter til krisen tilspisser seg på Lesvos. Dersom norske myndigheter tar initiativ til det, vil det dessuten være mulig for flyselskapene å bistå staten med evakueringen.

Koronadugnaden er større enn Norge. Allerede før krisen brøt ut her hjemme var flyktningkrisen et faktum for både mennesker på flukt og statene som tok imot dem. Hellas har tatt imot en uforholdsmessig stor andel flyktninger, mens Norge allerede før koronakrisen opplevde en nedgang i antall flyktninger. Nå har dessuten norske myndigheter stanset mottakelse av alle nye flyktninger, inkludert kvoteflyktninger.

En av de bedre oppfordringene jeg har lest i sosiale medier de siste dagene er denne: «Ta vare på hverandre!» Dette synes jeg er et fint budskap, og jeg mener det er verdt å minne om at «hverandre» er alle og enhver – også flyktningene i Moria. Koronakrisen rammer allerede Norge med hensyn til liv og helse, økonomi og politikk. Men krisen rammer de søreuropeiske landene hardere, og verre kommer det til å bli. La oss hjelpe dem å redde liv her og nå. Bruk infrastrukturen i luften til å evakuere barn og syke fra Moria! Ikke alle fly trenger å stå stille, men det krever politisk handling.

Sofie Marhaug,
gruppeleder for Rødt Bergen