Løgn å si at Bergen er en sykkel-by

Sykkel-VM er ikke bra for folkehelsen. Bergens politikere sløser bort titalls millioner på dopingsport og folkefest, uten at dette bidrar til én eneste ny sykkelvei.

Samme uke som stortingsvalget avvikles, kommer sykkel-VM til Bergen. Store deler av sentrum blir stengt av til besvær for både for harde og myke trafikanter, byens hus og hoteller fylles til randen, og rådhuset har for lengst blitt forvandlet til et sykkel-VM-kontor. 

Et sykkel-VM-kontor må for ordens skyld ikke forveksles med et sykkelveikontor. Mens et sykkelveikontor har i oppgave å bygge flere sykkelveier, sette opp sykkelparkeringer og sørge for skikkelig sykkelskilting, har et sykkel-VM-kontor den ærerike oppgaven å arrangere VM for idrettsproffer og deres sponsorer. Det blir ingen nye sykkelveier. Bergen vil fortsatt være en av Norges dårligste sykkelbyer, rangert dårligere enn Stavanger, Trondheim og Oslo av Syklistenes Landsforening. VM-traseen blir bilvei igjen etter VM. 

Pengene kommunen har satt av skal gå til å legge om Bergen til å være arena for verdens proffsyklister - en av idrettene i verden som har vært preget av mest doping og juks. 

Satsingen sukres ved at den samtidig skal bli en folkefest. Brød og sirkus heller enn å bruke pengene på de formålene som virkelig trenger dem. Det har vi tradisjon for. Tenk bare på Tall Ship Races i 2014, eller dåpen av «Viking Star» på selveste 17. mai i 2015! Begge gangene sperret vi av store deler av Bergen sentrum. Forhenværende ordfører, Trude Drevland, kastet glans over det hele. 

Det har imidlertid vært tverrpolitisk enighet om å arrangere sykkel-VM. I alle fall nesten. Rødt er det eneste partiet som har stemt mot arrangementet, både i bystyret og på fylkestinget. Dagens byråd vil ikke være mindre storslåtte enn sine forgjengere. De har nylig signalisert at de vil gi utvidet skjenketid til byens utesteder under sykkel-VM. Med ett virker argumentet om at sykkelfesten har en positiv virkning på folkehelsen - fremført av byens fremste politikere - mindre troverdig.

Bergen kommune har vedtatt å bruke 20 millioner kroner på sykkel-VM, mens Hordaland fylkeskommune foreløpig bidrar med 15 millioner kroner. Også staten er med på spleiselaget, nå sist med 26 millioner kroner i ekstra sikkerhetsbevilging til Politi Vest. Alle administrative nivåer skal med! Likevel er denne felles innsatsen neppe nok. Senest torsdag 23. mars uttalte fylkesrådmannen i Hordaland til BA at beregningene knyttet til kollektivtransporten er altfor lave: Budsjettet er oppjustert fra 8,55 millioner til 20,25 millioner. Sannsynligheten for at flere budsjettposter vil sprekke, er stor. 

En av mange innvendinger mot Rødts politikk er at vi har en urealistisk økonomisk politikk, at i våre budsjetter finnes det penger ingen andre partier kan oppdrive. Her er altså et av svarene på denne innvendingen: Vi vil ikke bruke offentlige midler på å arrangere sykkel-VM.

Lokalpolitikere lider av et syndrom, la oss kalle det settebyen-på-kartet-syndromet. I Bergen gir dette seg altså utslag i at vi skal markere Bergen som en av verdens fremste sykkelbyer. Misforstå meg rett: Jeg er glad i å sykle. Jeg skulle virkelig ønske at Bergen var en sykkelby. Men å påstå at byen er det, eller å fremstille Bergen som en sykkelby, er en sterk overdrivelse - rent ut sagt en løgn. 

Én drøy uke i september skal sentrum forvandles til sykkelarena, rådhuset skal tømmes og byen skal skjenkes med alkohol til klokken tre om natten. Og det kommer garantert til å regne. God fest!