La dem komme, la dem bli!

Her kan du lese appellen til Sofie Marhaug fra dagens demonstrasjon mot regjeringen sine massedeportasjoner.

Regjeringens politikk er på ville veier på minst to områder, som speiles i tittelen på dette arrangementet:

For det første – la dem komme: Regjeringen lar bare et fåtall flyktninger få innpass i Norge. Myndighetene sender syrere til en høyst usikker fremtid i Russland, afghanere til et krigsherjet hjemland, og attpåtil skryter de av denne hjerteløse politikken. Sylvi Listhaug skryter av at Norge sendte 7 år gamle Masoud Mousavi tilbake til Afghanistan, selv om hele hans liv og verden var og er i Norge. Dette er ikke bare nådeløs oppførsel, det er også retorikk: kalkulert imagebygging fra Frp sin side. Partiet tror at de kan vinne velgere på å nøre opp under hat og fremmedfrykt i en tid der Donald Trump og andre rasister er i vinden.

Vi skal ikke la regjeringen og Listhaug få slippe så billig unna. Vi skal ikke la dem dekke over usosial skattepolitikk og nedbygging av velferdsordninger med institusjonalisert rasisme. Dessuten vil ikke folk flest sende 7 år gamle Masoud tilbake til Afghanistan. I møte med faktiske mennesker vil vi la dem bli. For noen år siden var engasjementet stort for å la bergenske Nathan få bli – hele det politiske Bergen slo ring rundt Nathan. Dette forteller oss at hvis vi klarer å møte flyktninger, snakke med dem, se dem – da vil vi la dem bli.

For dette er det andre slagordet – la dem bli: Det blir stadig vanskeligere å få oppholdstillatelse i Norge. Når regjeringen i tillegg struper rettsvernet for asylsøkere har vi et stort problem som ikke er den såkalte rettsstaten verdig. Det var gjennom folkelig engasjement og pengeinnsamling til rettshjelp at Nathan fikk bli i Norge. Facebookaksjonen for å samle inn penger til NOAS er uttrykk for det samme engasjementet og den samme solidariteten.

Disse eksemplene viser at regjeringens politikk er milevis unna den solidariteten og empatien folk har. Vi er ikke enige i regjeringens politikk. Vi godtar ikke deres rasisme og fremmedfrykt.

Vårt budskap er klart: La dem komme – la dem bli!