Rødt er bekymret for fremtidens helsetilbud for kvinner

På dagens bystyremøte stiller Rødt ved Sofie Marhaug spørsmål om fremtidens helsetilbud for kvinner i Bergen.

I mars tok Rødt ved gruppeleder Sofie Marhaug initiativet til et brev til Helse Bergen der vi uttrykte vår bekymring og ber Helse Bergen om å ta kvinnehelse på større alvor ved å stanse de planlagte nedskjæringene i barselomsorgen. Brevet ble signert av alle gruppelederne i bystyret.

Etter dette ble gruppelederne invitert til et dialogmøte med Helse Bergen, uten at dette gjorde oss mer beroliget for situasjonen. Vi stiller derfor spørsmål om fremtidens barselomsorg i Bergen på dagens bystyremøte.

Muntlig spørsmål ang. barselomsorg

Siden det ble kjent at Helse Bergen ønsker å legge ned dagens Kvinneklinikk, samt å sette et måltall for antall fødende som skal forlate sykehuset innen 6–24 timer (tidligere snakket Helse Bergen om 4–8 timer, men denne formuleringen har blitt justert i ettertid), har en rekke fagfolk og en rekke bergensere uttrykket bekymring for fremtidens barselomsorg. Dette fikk vi ikke minst bekreftet på kvinnedagen, hvor flere hundre (om ikke tusen) folk gikk i tog under parolen «Nedbemanning på barsel, et svik mot mor og barn».

Også bystyret, ved gruppelederne, har delt denne uroen, og ble i denne anledning invitert til et dialogmøte med Helse Bergen mandag 23. april.

Med Helse Bergens nye planer later det til at en vesentlig del av arbeidet som i dag gjennomføres av spesialisthelsetjenesten skal overføres til kommunen.

Derfor lurer spørreren på hvordan helsebyråden stiller seg til de planlagte endringene generelt, og, spesielt, hvilke utfordringer vi står overfor dersom Helse Bergen ikke lenger skal følge opp de kvinnene de første fem døgnene etter fødselen?

Du kan følge bystyremøtet på web-tv fra kl 12.00.

Stans den planlagte nedbyggingen av Kvinneklinikken i Bergen

Brevet som ble sendt til Helse Bergen i mars 2017.