Kraftige kutt i rammen for barnevern

Rødt Bergen er svært skeptiske til kuttene i rammen til barnevern i budsjettet for 2018 som ble lagt frem i dag.

Budsjettforslaget innebærer beløpsmessig kraftige kutt i de økonomiske rammene for barnevernet. Tertialrapport nr. 1 presenterte en årsprognose for driftsutgifter på  713 mill kr, mens budsjettforslaget er på 668 mill kr, dvs. et kutt på hele 45 mill kr (mer enn 6 prosent reduksjon).

I nettorammen etter fradrag for driftsinntekter er det en reduksjon fra 649 mill kr i årsprognose i Tertialrapporrt nr. 1 til 598 mill kr i budsjettforslaget, dvs. en reduksjon på 51 mill. kr. (nesten 8 prosent reduksjon).

Dette er alvorlig, fordi dette er et av de feltene der forholdene er svært krevende og sårbare.