Kom med forslag til Rødt Bergen sin årsplan

Lørdag 22. februar kl. 11.30 - 16.00 går Rødt Bergen sitt årsmøte av stabelen. Det er nå på tide å sende inn nye forslag til årsplanen som årsmøtet skal vedta.

Lørdag 22. februar kl. 11.30 - 16.00 avholdes Rødt Bergens årsmøte 2020. Møtet finner sted på Gimle kulturhus, og alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten senest 3 uker før årsmøtet har stemmerett.

Ønsker du å fremme nye forslag til årsplanen, foreslå en uttalelse eller har ønske om at årsmøtet skal behandle en sak som ikke står på sakslisten, gir du beskjed om dette på e-post til bergen@raudt.no senest 10. februar.

Styret behandler alle inkomne saker, uttalelser og forslag når fristen har gått ut, og styrets innstilling sendes ut sammen med endelige sakspapirer én uke før årsmøtet.

Ønsker du å foreslå en uttalelse eller en ny sak til behandling må du skrive teksten i uttalelsen/saken inn i et eget dokument og legge ved e-posten du sender. Husk å skriv fullt navn og kontakinformasjon slik at styret har mulighet til å ta kontakt om vi har spørsmål.

Ønsker du å foreslå nye punkt til årsplanen fyller du ut forslagsarket og legger det ved e-posten. Husk å skriv fullt navn og kontaktinformasjon i e-posten.

Frist: 10. februar.

Om styret ikke innstiller på dine forslag, må du gi beskjed om du ønsker å opprettholde forslaget. Dette kan du gi beskjed om på e-post til bergen@raudt.no. Fristen for å opprettholde er ved årsmøtets start

PS: nye forslag til andre saker enn de vi nevner her er mulig å fremme direkte på årsmøtet og frister blir tydelig gitt når vi behandler sakene. Endrings- og strykningsforslag til årsplanen er fremdeles mulig å fremme under behandling på årsmøtet.

Kammeratslig hilsen

Styret i Rødt Bergen