Kissinger er anmeldt!

Rødt Bergen og Latin-Amerikagruppene i Bergen anmeldte i går Henry Kissinger for krigsforbrytelser. Helgens besøk i Norge åpner mulighet for at han kan pågripes, med sikte på strafferettslig forfølging.

Tidligere på dagen fikk vi opplyst fra Statsadvokatens kontor at anmeldelsen måtte leveres lokalt. To representanter for Rødt og to fra Latin-Amerikagruppene i Bergen leverte derfor anmeldelsen til Politiet i Hordaland i Allehelgens gate 6 kl. 12 i går.  Anmeldelsen ble også sendt elektronisk.

Pressemelding ble sendt i går

Pressemelding om anmeldelsen er sendt til medier over hele verden. I Norge fikk NRK, TV2, Bergens Tidende, Bergensavisen, VG, Dagbladet, Aftenposten og Klassekampen tilsendt følgende pressemelding:

”Vi har ikke glemt udådene til krigsforbryteren! – Arrester Kissinger!”

Rødt Bergen og Latin-Amerikagruppene i Bergen anmelder Henry A. Kissinger for krigsforbrytelser. Dette gjør vi i forbindelse med at av at han deltar på et arrangement om fred og sikkerhet i Oslo søndag 11. desember, i regi av Nobel Peace Prize Forum og UiO. Når han oppholder seg på norsk jord kan han dermed pågripes og framstilles for retten. Hans besøk i Norge åpner en mulighet for at han kan tas inn til avhør, med sikte på senere strafferettslig oppfølging. Det er skamfullt å invitere Kissinger, og han har ingenting å gjøre i en debatt om nevnte tema!

Anmeldelsen sendes til Riksadvokaten som den overordnede leder av påtalemyndigheten for videre fordeling til rette instans innenfor påtalemyndigheten. Eventuelt vil vi også sende anmeldelsen til Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Anmeldelsen gjelder Henry Kissingers virksomhet som krigsforbryter fra 1969 og til 1975, da han virket som nasjonal sikkerhetsrådgiver og utenriksminister under presidentene Richard Nixon og Gerald Ford.

Tirsdag 6. desember vil vi levere anmeldelsen på politikammeret i Bergen. Vi håper dere vil dekke aksjonen vår. Gjerne ved å delta på overrekkingen eller på andre måter; intervju eller annet. Dere kan også få tilsendt hele anmeldelsen. Kissinger skal ikke føle seg trygg i Norge!

Her kan du se anmeldelsen.