Årsmøteuttalelse: Kampen om Bergensbanen er i gang

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Bergen sitt årsmøte 16. februar 2019.

Rødt har fra første stund vært imot jernbanereformen, fordi vi ønsker en samlet persontogtrafikk på offentlige hender. For resultatet av reformen har vært et endevendt NSB, som i dag er mer å regne som et bemanningsselskap for togpersonell. For eksempel er togene og billettsalget overtatt av henholdsvis Norske tog og Entur, begge heleide aksjeselskap under Samferdelsdepartementet. Også i Storbritannia eier staten tog og skinner, men likevel viser nå en meningsmåling at det er reint flertall i befolkningen for at også togene skal kjøres av staten. (56% ifølge en YouGov-måling fra 2/1/2019)

Go-Ahead, som på spektakulært vis vant anbudet på Sørlandsbanen er i det siste blitt møtt av streiker i England, blant annet fordi selskapet vil tjene penger ved å fjerne konduktørene. Og i fjor var det rekordmange kanselleringer, togene er overfylte, går og kommer ikke når de skal og er svært dyre å benytte seg av. Er det slik vi vil få det i Norge også?

At kvalitet skulle telle 60% på Sørlandsbanen, og at Go-Ahead var dårligere enn NSB og svenske SJ på alt bortsett fra pris, var ikke nok til at nettopp skandaleselskapet vant. Rødt Bergen frykter at samme selskap vil vinne de gjenværende anbudene, og at Bergensbanen kommer i private hender med profitt for øye. I praksis kan NSB bli nedlagt dersom de skulle stå tilbake uten anbud, bortsett fra Flåmbanen som de har kontrakt på fram til 2027. Det vil være et stort nederlag for passasjerer, ansatte og kollektivtrafikken generelt.

Vi reagerer sterkt på at Jernbanedirektoratet, som en statlig etat, holder konkurransegrunnlaget og hvem som er kvalifisert til å kjøre til hemmelig både for fagforeningene og passasjerer. Derfor demonstrerte vi også da direktoratet presenterte hva togselskapene skal konkurrere om på et lukket møte 6.februar. Her var Go-Ahead til stede, og vi antar derfor at de vil by på togtrafikken her vest. Dette uroer oss, og Rødt vil både jobbe mot salg av togene og for at Go-Ahead fortest mulig må forlate norske jernbaneskinner!