Januarmøtet i bystyret: Mot portforbud, for folkebad og hjelp til de som sliter med strømregningene

På møtet i januar møtte Henrik Madsen (som vara for Chiku Ali), Odd Arild Viste og Sofie Marhaug for Rødt i bystyret.

Madsen stilte muntlig spørsmål om de økte strømprisene. Disse kommer på toppen av et år med massearbeidsledighet og en på alle måter kald vinter. I Bergen blir i tillegg folk bedt om å la være å fyre i peisen når det er kaldt og luftforurensingen er høy. Det er forståelig, men det kan svi økonomisk. Selv om hovedansvaret hviler på regjeringen, lurte Rødt på om Bergen kommune vil opprette noen lokale støtteordninger for dem som sliter med å betale strømregningene denne vinteren. Vi fikk svar om at det finnes en del ordninger, som også flere kan søke på.

Løsningen på strømkrisen er å regulere kraften offentlig, men inntil videre er det viktig at støtteordninger blir gjort kjent. Ingen skal ende opp som gjeldsslaver denne vinteren.

I tillegg rettet Madsen oppmerksomhet mot studentens situasjon under koronapandemien da bystyret behandlet Studentmeldingen. Han pekte også på at helsetilbudet for unge voksne er altfor dårlig, og på de evinnelige køene ved Engen helsestasjon.

Viste slo et slag for både økt spesialpedagogisk bemanning og økt grunnbemanning i barnehager og skoler. Han tok også til ordet for å utvide åpningstidene på Nordnes sjøbad. Et samstemt bystyre ble enige om å gjøre noe med det siste: Bergenserne trenger et folkebad både under koronapandemien og ellers.

Marhaug kritiserte bystyrets prinsippløse tilnærming til eiendomsskatten. Rødt er for å bruke eiendomsskatten på en rettferdig og omfordelende måte, slik at vi får mest mulig velferd og fellesskap ut av ordningen.

Det er sikkert gøy å gå på Vestkanten opplevelsessenter, men vi mener Bergen kommune beveger seg ut på glattisen når den gir skattefritak til Iskanten. Ordningen med fritak er ment for ikke-kommersielle virksomheter. Iskanten henger derimot sammen med kjøpesenteret Vestkanten – bokstavelig talt – og er tett forbundet med Olav Thon AS.

Hvorfor skal andre kommersielle virksomheter betale skatt når Iskanten slipper unna?

Helt til sist diskuterte bystyret regjeringens forslag om portforbud. Her var Rødt klinkende klare: Vi sier nei til innføring av et portforbud. Det er udemokratisk og den smittevernfaglige begrunnelsen er syltynn. Det beste redskapet vi har for å bekjempe viruset er tillit. Vi er avhengige av folks tillit til hverandre og myndighetene for å begrense smitten. Ved å innføre portforbud, eller i det hele tatt vurdere dette, svekker vi dette redskapet.

Det store flertallet i bystyret, med unntak av Høyre og Senterpartiet, sa klart og tydelig nei til portforbud. Det er Rødt glade for.