Innkalling til årsmøte Rødt Bergen 2021

Til alle medlemmer av Rødt Bergen: Du innkalles herved til årsmøte. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Rødt Bergen og for å ha stemmerett på møtet må du ha betalt medlemskontingenten din senest tre uker før årsmøtet – det vil si senest 30. januar.

Tidspunkt for møtet er: Lørdag 20. februar kl. 12.00-16.00
Sted: Digitalt via Zoom og MyMeet

PÅMELDING OG TEKNISK SUPPORT

Det blir teknisk hjelp og info fra kl. 11.00 for de som ønsker det. Alle som skal delta må logge seg på senest 11.45 for registrering. Om det er første gang du deltar på møte via Zoom, kan du allerede nå lese deg opp på hvordan systemet fungerer ved å se her: rødt.no/delta-pa-zoom.

For at alle skal få en bruke på MyMeet – som man trenger for å kunne fremme forslag på møtet og delta i avstemminger – må alle som skal delta på årsmøtet sende påmelding til bergen@raudt.no senest torsdag 18. februar. Bare medlemmer som er påmeldt vil få tilgang til møtet.

FORSLAGSFRISTER OG LEVERING AV FORSLAG

Frist for å sende inn nye forslag til årsplanen, til uttalelser og innkomne saker er 8. februar. Disse må sendes til bergen@raudt.no og e-posten merkes med «Forslag til årsmøtet Rødt Bergen». Vennligst oppgi hvilket punkt på sakslisten du vil at forslaget ditt skal behandles under. Bare forslag sendt inn på denne måten, innen fristen, blir behandlet av styret og sendt videre til årsmøtet.

Det vil være mulig å komme med forslag til strykninger og endringer av eksisterende punkter i årsplanen direkte på møtet. Disse og øvrige forslag det åpnes for å fremme direkte på møtet skal sendes inn via systemet MyMeet. Veiledning sendes ut med 2. innkalling, blir gjennomgått på formøtet kl. 11 og kort informert om ved møtestart.

Forslag til saksliste

1 - 21 Konstituering
2 - 21 Forretningsorden
3 - 21 Årsberetning
4 – 21 Regnskap
5 – 21 Valgreglement
6 - 21 Økonomireglement
7- 21 Etiske retningslinjer
8 - 21Årsplan
9 – 21 Budsjett
10 – 21 Uttalelser*
11–21 Innkomne saker*
12 -21Valg av styre, revisor og valgkomité

Vedtektene våre (§ 9.1) sier at årsmøtet minst skal håndtere «styret si årsmelding, rekneskap og årsplan og velje styre.» Dette vil si at saker i forslag til saksliste merket med [*] utgår og oversendes det nye styret om det blir knapt med tid grunnet digital gjennomføring.

Forslag til årsplan kan du lese her:

Alle øvrige sakspapirer vil bli sendt ut på registrert medlems-e-post sammen med 2. innkalling, senest én uke før årsmøtet.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Rødt Bergen

Mailiss Solheim-Åkerblom,
leder.