Indias regjering angriper menneskerettighetsorganisasjoner i Jammu og Kashmir

Den 28. oktober angrep indiske myndigheter kontorer og hjem til representanter for menneskerettighetsorganisasjonene Association of Parents of Disappeared Persons APDP og Jammu and Kashmir Civil Society JKCCS.

Raftoprisvinnerne fra 2017, Parveena Ahangar (APDP) og Parvez Imroz (JKCCS), er medlemmer av disse organisasjonene og driver menneskerettighetsarbeid gjennom dem. Myndighetenes aksjon innebar angrep på privatlivet, trusler og beslagleggelse av viktig dokumentasjon, og utstyr tilhørende begge organisasjonene. Dette er utstyr som er viktig for begge organisasjonene sitt arbeid for menneskerettigheter i Jammu og Kashmir.

Dagen før angrepet, altså den 27. oktober, kom den tredje lovendringen knyttet til Lov om reorganisering av Jammu og Kashmir (av 2019). Denne lovendringen fjernet kravet til at man må være permanent bosatt i Jammu og Kashmir for å eie land. Dette gjør det lettere med en “sivil” okkupasjon av Jammu og Kashmir, slik en har israelsk bosetting i Palestina.

Det er ingen tvil om at angrepet er politisk motivert. Slike politiske angrep krever kraftige politiske motsvar. Rødt Bergen oppfordrer Stortinget med tilhørende politiske partier om å ta avstand fra de indiske myndighetene sin kontinuerlige undertrykkelse av befolkningene i Jammu og Kashmir. Her bør en nevne raid og angrep mot aktører i sivilsamfunnet spesielt. Likens ber vi om at regjeringen benytter alle internasjonale og nasjonale påvirkningsmuligheter, inkludert direkte kontakt med indiske myndigheter, for å presse indiske myndigheter til å innrette seg etter internasjonale menneskerettighetslover.

Uttalelse fra styret i Rødt Bergen, 4. november 2020.