Hilsningstale til LO i Bergen og Omlands årsmøte: – La dem spise sushi

Dette er førstekandidat for Rødt i Hordaland, Sofie Marhaug, sin hilsningstale på LO Bergen og Omegn sitt årsmøte, holdt 8. april 2021.

Kamerater,

tusen takk for invitasjonen!

I år er det valgår. Den aller, aller viktigste saken for Rødt er kampen mot Forskjells-Norge. Ikke bare fordi det er valgår eller fordi flere har fått øynene opp for de store forskjellene under pandemien. Nei, vi har snakket om Forskjells-Norge hver eneste dag de siste ti årene. Minst!

For det er nemlig helt riktig som Erna Solberg sa i et forglemmelsens øyeblikk på riksdekkende TV. Da en NRK-journalist spurte om hva hun tenker når hun hører om folk som ikke har råd til klær og mat. Hun svarte som kjent: «Hadde de egentlig råd til det før òg?» Svaret er provoserende. Solberg har med rette blitt sammenlignet med prinsesse Marie Antoinette og formuleringen «la dem spise kake». Eller sushi da. La dem spise sushi!

Men hun har rett: Erna Solberg vet så inderlig vel at folk hadde det krevende også før korona. Hun vet at hennes egen regjering har brukt politisk makt og vilje til å gå etter dem som har minst fra før av, lenge før noen kunne stave covid-19. Det være seg brillestøtte eller tannregulering for de fattigste, kutt i arbeidsavklaringspenger eller feriepenger for permitterte – bort med det!

Og la oss ikke glemme den virkelig store skandalen: NAV-skandalen. Minst 80 mennesker ble uskyldig dømt, og mange hundre urettmessig etterforsket. De som hadde aller minst fra før av!Rødt jobber for at valget skal bli et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Da må vi bli kvitt Erna Solberg-regjeringen.

Den beste forsikringen mot fire nye år med Solberg-regjeringen, er faktisk at Rødt kommer over sperregrensen. Det kommer til å bli helt avgjørende om det er Rødt eller Venstre – eller for den del KrF – som bryter sperregrensen på fire prosent og dermed får 8–10 representanter i stedet for 1–2.

Det har faktisk aldri før vært så taktisk å stemme Rødt som i år. Men dette er slett ikke den viktigste grunnen til å stemme på oss. Den viktigste grunnen er at valget skal bli et oppgjør med høyrepolitikk – uansett hvor den kommer fra.

Vi vet at de økonomiske forskjellene har økt under ulike regjeringer, selv om Solberg-regjeringen har gjort en ekstra innsats for å gjøre de aller rikeste enda rikere.Dette henger ikke minst sammen med hva som skjer i arbeidslivet.

Her har Rødt og LO felles interesser: Når Rødt snakker om Forskjells-Norge snakker vi også om kampen for et rettferdig og anstendig arbeidsliv.

Et arbeidsliv mot sosial dumping og velferdsprofitører, der bytter ut useriøse bemanningsbyrå med offentlig arbeidslivsformidling. Et arbeidsliv der høyresidens mas om midlertidighet – som de feilaktig kaller for «fleksibilitet» – blir byttet ut med hele, faste stillinger. Et arbeidsliv der det offentlige går foran i anskaffelsespolitikken, tar i bruk Arbeidsmiljøloven, og også velger bedrifter med tariffavtaler – uavhengig av hva overnasjonale markedsdirektiver skulle diktere.

Og et arbeidsliv for fremtiden som lærer av fortiden. Lærer av fortiden i den forstand at staten tar ansvar og grep. Det er ikke for ingenting at det en gang het Statoil og Norges statsbaner.

Løsningen på klimakrisen må ikke bli en overgang til arbeidsledighet. Vi kan ikke akseptere en markedsstyrt krasjlanding av oljeindustrien. Tvert imot trenger vi en aktiv, statlig næringspolitikk som har flere bein å stå på.

Og til sist, og dette er en felles utfordring til både fagbevegelsen og partiene på venstresiden: Hvis vi virkelig skal bekjempe Forskjells-Norge, må vi også ta et oppgjør med ideen om at det skal straffe seg å stå uten jobb. Koronakrisen er en arbeidsledighetskrise. Den virkelige risikoen er det ikke sjefene på toppen som tar, men vanlige arbeidsfolk og arbeidsledige.

Vår politiske oppgave er å forene både de som jobber og de som står uten arbeid – enten fordi de ikke kan jobbe eller fordi de ikke får jobbe. Vi har uansett felles interesse av et anstendig arbeidsliv med faste stillinger. Vi har uansett et felles ønske om å bygge ut velferdsstaten – ikke bygge den ned.

Dessuten skal vi vise at Bergen er mer enn Høyre og Erna Solberg. Jeg gleder meg til valget og til å jobbe sammen med dere både før og etter 13. september!