Gud har penger i sine venners lommer

Pengepredikantene har slått seg opp på eiendom over hele landet, inkludert Bergen

Predikant og styreleder i TV Visjon Norge, Jan Hanvold, har fått oppmerksomhet gjennom Brennpunkt-dokumentaren som ble vist på NRK denne uken.

I dokumentaren får vi innsikt i hvordan Hanvold hover inn flere millioner kroner, i første rekke gjennom TV Visjon Norge (som i stor grad finansieres av gave- inntekter fra seerne) og i andre rekke gjennom intrikate eiendomsstrukturer. Ifølge Hanvold selv er det troen som muliggjør de mange eiendomskjøpene.

Også i Bergen har Hanvold satset på eiendom, nærmere bestemt på gamle Forum kino. For hvem trenger tro når man har Bergen kommune?

Forum kino ble tegnet på 30-tallet av arkitekten Ole Landmark. Bygget regnes som et hovedverk innenfor norsk funksjonalistisk arkitektur, og er en av få kinoer fra denne perioden som stadig er intakt. I 2006 solgte kommunen det enestående funkisbygget til Stor-Bergen Invest AS og Kermit Eiendom for en latterlig lav sum: 7 millioner kroner! Året etter solgte investorene bygget til TV Visjon Norge for 33 millioner kroner, altså med en fortjeneste på omkring 26 millioner kroner. Hvor mye eiendommen er verdt i dag, kan bare gudene vite. Og Jan Hanvold.

I dag eies altså Forum kino av TV Misjon Norge og Kristen Medieallianse. Hanvold har alliert seg med den kontroversielle skikkelsen, Finn Jarle Sæle. Lyder navnet kjent? Finn Jarle Sæle er tidligere redaktør for avisen Dagen, en stilling han måtte trekke seg fra grunnet interne konflikter. Han er også kjent for sine mange konservative og kontroversielle standpunkter til støtte for staten Israel, mot homofili og abort, mot islam, for krigen i Irak. You name it! I dag er Finn Jarle Sæle redaktør for avisen Norge IDAG, og han er stadig gift med tidligere KrF-politiker Anita Apelthun Sæle.

I NRKs dokumentar uttaler Finn Jarle Sæle seg om gleden han kjenner over å eie bygget: «Hver gang jeg går inn i Forum kino, kjenner jeg en sånn god, varm strøm av velsignelse. Det går utover det å være eier av Forum, men det er så klart en deilig følelse å eie et bygg som dette, som hele Bergen elsker.»

For å tjene penger på eiendommen leier Sæle og kompani lokalene ut til sine venner i Salt Bergenskirken. Finn Jarle Sæle siterer også Ole Hallesby (predikanten bak den såkalte helvetestalen): «Gud har penger i sine venners lommer.» Sitatet kunne ikke vært mer treffende.

At Hanvold, Sæle og flere andre lever i kristne parallellsamfunn, kan synes ubegripelig og er dessuten vanskelig å gripe inn i. Når disse parallellsamfunnene i tillegg beriker seg på penger og eiendom som burde kommet fellesskapet til gode, burde de politiske varsellampene begynne å blinke. Tragikken i det hele er selvsagt at Bergen kommune i sin tid skuslet bort sine egne verdier og muligheter, da kommunen solgte et av byens arkitektoniske mesterverk.

Heller enn å overlate kommunale eien-dommer til religiøse og økonomiske krefter, må Bergen kommune la være å selge bort felles eiendom.


Sofie Marhaug, gruppeleder i bystyret for Rødt
Marte Teigen, leder i Rødt Bergen